Leve Amsterdam!

3 visies op de toekomst van de stad

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Hoe moet Amsterdam er over 10 jaar uitzien? De stad staat onder druk: zij is voller dan ooit, wonen wordt steeds duurder en tegenstellingen tussen arm en rijk, wit en zwart en hoog- en laagopgeleid zijn nog volop aanwezig. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen nodigen we drie internationale denkers uit hun visie te geven op de stad: vol trots ontvangen we beroemde stadsdenkers Evengy Morozov, Saskia Sassen en George Ferguson. We willen hierrmee het debat openbreken en Amsterdamse politici dwingen verder te kijken dan de korte termijn: wat is de toekomst van de stad? We sluiten de serie af met Het Grote Lijsttrekkersdebat, op de avond voor de verkiezingen.

De eerste grote stadsdenker in de reeks Leve Amsterdam! is wereldberoemd internetcriticus Evgeny Morozov. Hij deelt in De Balie zijn visie op de relatie tussen steden en technologie. Een verhaal dat direct raakt aan Amsterdam en de keuzes die gemaakt moeten worden in de komende jaren. Morozov schudt al jarenlang elk publiek debat op met zijn tegendraadse visies op technologie en internet, die vaak lijnrecht ingaan tegen heersende waarheden. Met zijn boek Om de wereld te redden, klik hier! bekritiseert hij het idee dat je met technologie politieke problemen kunt oplossen. Morozov houdt Amsterdam een spiegel voor, en gaat na afloop van zijn lezing in gesprek met Amsterdamse politici, experts en belanghebbenden.

De middenklasse en arbeidersklasse is wereldwijd steeds minder in staat in de stad te wonen die al generaties hun stad is. Vaak worden begrippen als gentrificatie en bevolkingsdichtheid als oorzaken gezien, maar voor één van de meest invloedrijke sociologen ter wereld Saskia Sassen is dat niet genoeg. In De Balie gaat zij in op een onderbelicht aspect van elke discussie over de huizenmarkt: de landroof van grote corporaties in steden. Ze gaat in gesprek over de belangrijkste ontwikkelingen in steden wereldwijd. Hoe moeten steden als Amsterdam zich staande houden in een geglobaliseerde wereld? En welke kansen liggen er in steden om sociale verhoudingen gelijk te trekken? Saskia Sassen is socioloog en professor aan de Universiteit van Columbia waar ze de denktank Global Thought voorzit.

In tijden van klimaatverandering, terrorisme en sociale spanningen moeten we volgens George Ferguson het sociale weefsel in onze steden en buurten versterken. Een goede stad is namelijk een weerbare stad, waar gemeenschappen in staat zijn de schokken en spanningen te absorberen die op ons afkomen. George Ferguson, voormalig gekozen burgemeester van Bristol (De groenste stad van 2015), onderzoekt in De Balie vanuit zijn ervaring als architect, stadsplanner en ondernemer hoe vitaal onze steden zijn. Is Amsterdam een weerbare stad? Ferguson gaat hierover in gesprek met Amsterdamse beleidsmakers en experts.

Redactie: Tim Wagemakers (De Balie) 

De Balie Algemene Agenda
X