Home page_sort, page_date

STUDIO

Show up, speak up, keep at it

Met STUDIO geeft De Balie onontdekte experts het podium en het gereedschap om deel te nemen aan het publieke debat. 

De Balie ziet het als haar taak om het publiek debat te stimuleren. Verschillende perspectieven van inhoudelijk specialisten voeden een gezonde debatcultuur - die van levensbelang is voor een open samenleving. Het huidige Nederlandse debat kenmerkt zich echter door een gebrek aan feiten, een overvloed aan ongegronde meningen en argumenten uit de onderbuik. Te vaak zien we dezelfde mensen met dezelfde gedachten in de krant, op het podium en aan tafel.

Met STUDIO wil De Balie hier verandering in brengen.

Deelnemers aan STUDIO zijn specialisten die met nieuwe ideeën en perspectieven een plek in de schijnwerpers verdienen. Zij ontmoeten meesters - topexperts binnen hun eigen vakgebied - die hen praktische vaardigheden leren om hun eigen expertise te vertalen naar een groter publiek. De meesters fungeren tijdens STUDIO ook als klankbord en steunpilaar. In drie maanden worden vijf tot tien deelnemers klaargestoomd tot makers van debat.

Op de hoogte blijven? Volg ons op TwitterFacebook en Instagram.

Ben jij of ken jij de perfecte kandidaat voor STUDIO 3, wil je meer informatie over dit initiatief of ben je benieuwd wat samenwerken met STUDIO betekent? Neem contact op met Lily Schim van der Loeff (lily.schimvanderloeff@debalie.nl).


STUDIO 2 is gestart in maart en duurt tot en met mei 2018.

Deelnemers STUDIO 2

Lisa Hu is social designer, ontwerper van producten en diensten met maatschappelijke waarde als doel. Ze realiseert oplossingen voor sociale vraagstukken door de mensen om wie het gaat te betrekken, van begin tot eind. Als oprichter van Stichting Terra Nova - Democratisch Design maakt ze abstracte en omstreden burgerschapsthema’s bespreekbaar (bekijk hier haar TED talk) en geeft ze het prijswinnende burgerschapsspel Terra Nova Minimaatschappij uit. 

 

 

Harpo ’t Hart is componist, geluidskunstenaar en theatermaker, gespecialiseerd in luisteren. In zijn werk analyseert en creëert Harpo luistersituaties. Zo wil hij de complexiteit en het belang van luisteren onder de aandacht brengen en handzaam maken als onderwerp voor publiek debat.

 

 

 

Bahareh Goodarzi is verloskundige, docent bij de Academie van Verloskunde en promovenda aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Bahareh werkt toe naar sociale, economische en politieke gelijkwaardigheid in de samenleving, in het bijzonder in de geboortezorg. Haar doel is versterken van de positie van minderheden en onderdrukte groeperingen zodat zij gelijke kansen krijgen en niet beperkt worden tot meepraten en volgen, maar in staat worden gesteld mee te beslissen.


 

 

Chloé Rutzerveld is kritisch food designer. Ze ontwerpt toekomstscenario’s voor nieuwe manieren van voedselproductie en consumptie. Haar passie voor eten, fascinatie voor natuur en interesse in technologie komen terug in haar werk. Hoe kunnen we ons eten efficiënter, gezonder en duurzamer maken door technologie in te zetten als hulpmiddel van de natuur? 


 

 

Marije Lameris is business strateeg, gespecialiseerd in marketing en innovatie. Zij gelooft dat juist commerciele bedrijven grootschalige maatschappelijk impact kunnen genereren en wil daarom het bedrijfsleven een actieve stem geven in het publieke debat.


 

 

Eva van Vugt is juriste en promovenda Nederlands constitutioneel recht aan Tilburg University. In haar werk concentreert zij zich op het rechtsstatelijke component van de democratische rechtsstaat. Daarmee wil zij het rechtsstatelijk bewustzijn in Nederland vergroten.


 

 

Katie Digan is historicus en promoveert aan de Universiteit Gent. Ze onderzoekt de verschillende versies van de geschiedenis die gepresenteerd worden door politici en opiniemakers. Katie richt zich specifiek op het discours rondom Werelderfgoed. Zo zorgt ze ervoor dat er oog komt voor de verscheidenheid aan stemmen en verhalen over het verleden. 


 

Meesters STUDIO 2

De deelnemers worden opgeleid door de volgende meesters: o.a. luitenant-kolonel Mostafa Hilali en oprichter Nietmijnislam / Femke Halsema, programmamaker en auteur van o.a. Pluche en Nergensland / Thomas van Neerbos, docent retorica, speechschrijver en mede-initiatiefnemer STUDIO / Nausica Marbe, columnist voor o.a. de Telegraaf en Volkskrant / Daria Bukvic, theatermaker en regisseur / Mirthe Frese, programmamaker De Balie / Dr. Adeola Enigbokan, artiest, schrijver en urbanist / Peter Kee, parlementair redacteur VARA / Yvette Fijen, artistiek leider van de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie.

De deelnemers van STUDIO 2 zullen o.a. in Vrij Nederland verschijnen en in De Balie te zien zijn.
 


Deelnemers STUDIO 1

Thiëmo Heilbron is bioloog, duurzaam ondernemer en oprichter en directeur van Fawaka Nederland en de Fawaka Ondernemersschool. Hij wil dat duurzaamheid iets wordt van, voor en door íedereen, onafhankelijk van opleiding, inkomen of afkomst. Hij richt zich op de jonge generatie en hierbinnen focust hij op groepen die nog weinig bereikt en gehoord worden, bijvoorbeeld jongeren van verschillende opleidingsniveaus en met verschillende migratieachtergronden.

 

 

Sangita Jaghai is juriste en promovenda aan Tilburg University. Haar onderzoek richt zich op ontneming van nationaliteit. Waarom kiezen staten ervoor om de nationaliteit te ontnemen van 'ongewenste' burgers? Wanneer mag dit volgens het internationaal recht? En, wat zijn de gevolgen hiervan? Daarnaast is Sangita als onderzoeker verbonden bij the Institute on Statelessness and Inclusion en een van de 'Faces of Science' voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

 

 

 

Arna Mackic is architect, hoofd van de afdeling Architectonische Vormgeving op de Gerrit Rietveld Academie en auteur van het boek ‘Mortal Cities & Forgotten Monuments’. Ze zoekt hedendaagse maatschappelijke thema’s op – de zoektocht naar identiteit, tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen, mechanismen van in- en uitsluiting, vluchtelingen – en reflecteert daarop in woord, geschrift en ontwerp. Ze creëert nieuwe vormen van publiek domein, die ontmoetingen stimuleren en een collectieve identiteit versterkt, zonder daarbij de verschillen en geschiedenis te verdoezelen.


 

 

Sanne Terlingen is onderzoeksjournalist bij OneWorld en Argos (VPRO). Voor haar reportages of verhalen over onder andere kindersekstoerisme in Ghana, Eritrese vluchtelingen en de verborgen seksindustrie in Djibouti voor Amerikaanse militairen won zij verschillende journalistieke prijzen – waaronder de Lira Scherpenzeelprijs vor de beste buitenlandjournalistiek en de Mercur tijdschriftreportage van het jaar 2016.  

 

Elwin van Keulen is jeugdtrainer en technisch jeugdcoördinator bij SC Cambuur. Als coach probeert hij de perfecte leeromgeving te creëren voor optimale ontplooiing van zijn jonge spelers. Een leeromgeving waar niet angst en controle centraal staat, maar waar juist ruimte is voor leren en het maken van fouten.

 

 

 


 

Meesters van STUDIO 1:

O.a. Dr. Sinan Çankaya, cultureel antropoloog en journalist / Yvette Fijen, artistiek leider van de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie / Mirthe Frese, programmamaker De Balie / Prof. Michael Ignatieff, Canadees politicus, hoogleraar en publicist/ Prof. René ten Bos, Denker des Vaderlands, hoogleraar filosofie en managementwetenschappen / Peter Kee, parlementair redacteur VARA / Prof. Andreas Kinneging, Nederlands hoogleraar rechtsfilosofie / Dr. Chris Rutenfrans, criminoloog, redacteur de Volkskrant / Roger Ross Williams, film director, Oscar winnaar.


STUDIO wordt bijgestaan door de volgende Raad van Advies:

Femke Halsema
Mostafa Hilali
Daria Buckvic
Yoeri Albrecht

STUDIO is een initiatief van De Balie en werkt samen met onder andere:

     

STUDIO wordt mede mogelijke gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

    \

X