What's Art Got to Do With It?

Kunst, politiek & Israƫl/Palestina

De voertaal van deze conferentie is Engels. 

Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de kunstenaar met betrekking tot het conflict in Israël/Palestina? Wat is de zeggingskracht van kunst in een hevig gepolitiseerde context? En wat betekent geëngageerde kunst wanneer deze kunst (financieel) afhankelijk is van de regering of het systeem dat het bekritiseert? 

Van 29 april t/m 1 mei komen 30 kunstenaars uit Israël, Palestina, Nederland en Vlaanderen samen in De Balie voor What’s Art Got to Do With It?, een driedaagse culturele conferentie met debatten, film, dans, theater en literatuur – over kunst in de context van het conflict, en de complexe relatie tussen de kunstsector, de overheid en het publiek. Een breed debat over kunst waarin de kunst zélf een belangrijke rol speelt. 

What’s Art Got to Do With It? wordt georganiseerd door De Balie, Dancing on the Edge en Een Ander Joods Geluid. Gesponsord door Nederlands Letterenfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, Leonhard-Woltjer Stichting, Dutch Culture en KunstenIsraël.

Met o.a.:

Filmmakers: Udi Aloni, Yaron Shani, Scandar Copti, Benny Brunner en Renzo Martens
Choreografen: Arkadi Zaides, Nir de Volff en Nadia Arouri
Theatermakers: Taher Najib, Raphael Rodan, Eran Ben Michael, George Elias Tobal Firas Roby, Sabri Saad El Hamus, Ilay den Boer, Laura van Dolron en Liesbeth Coltof.
Beeldend kunstenaars: Annelys de Vet en Jonas Staal
Schrijvers: Ronit Matalon en Kristien Hemmerechts
Musici: Merlijn Twaalfhoven en Tony Overwater  
Activist: Frank van de Linde
Cultuurmaker: Gary Feingold, Ken Gould en Saskia Stolz

Voor meer informatie over de deelnemers, klik hier.


Programma's: 

Writing the conflict
Literair openingsprogramma – What’s Art Got to Do With It?

Expertmeeting - What’s Art Got to Do With It?
Besloten expertmeeting met : Israëlische Palestijnse, Nederlandse en Vlaamse kunstenaars en cultuurmakers.

Art/Violence
Een documentaire van Batoul Taleb, Mariam Abu Khaled & Udi Alon

Ajami + Q&A with filmmakers
Filmscreening Ajami + Q &A met Yaron Shani en Scandar Copti.

The Impact of Art
Slotprogramma – What’s Art Got to Do With It? 

Klik hier om een passe-partout te kopen die geldig is voor de hele conferentie, m.u.v. de Expertmeeting.

     

This conference will be held in English. 

What is the role and responsibility of artists in relation to the conflict in Israel/Palestine? What is the power of art in a heavily politicized context? And what does engaged or political art mean when it is (financially) dependent on the government or the system it aims to criticize?

From April 29th until May 1st, 30 artists from Israel, Palestine, the Netherlands, and Flanders come together in De Balie for What’s Art Got to Do with It?, a three-day cultural conference -with debates, film, dance, theatre, and literature– about art in the context of the conflict, and the complex relations between (the) art (scene), government, and public. An in-depth debate about art, in which art itself plays a major role.

What’s Art Got to Do with It? is organized by De Balie, Dancing on the Edge, and A Different Jewish Voice. Sponsored by Nederlands Letterenfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, Leonhard-Woltjer Stichting, Dutch Culture and KunstenIsraël.

With amongst others:

Film makers: Udi Aloni, Yaron Shani, Scandar Copti, Benny Brunner and Renzo Martens 
Choreographers: Arkadi Zaides, Nir de Volff and Nadia Arouri
Theatre artists: Taher Najib, Raphael Rodan, Eran Ben Michael, George Elias Tobal, Firas Roby, Sabri Saad El Hamus, Ilay den Boer, Laura van Dolron and Liesbeth Coltof.
Visual Artists: Annelys de Vet and Jonas Staal
Writers: Ronit Matalon and Kristien Hemmerechts
Musicians: Merlijn Twaalfhoven and Tony Overwater 
Activist: Frank van de Linde
Culture creator: Gary Feingold, Ken Gould and Saskia Stolz

For more information on the participants, click here.


Program

Wednesday 29 April | 20:00-22:00 | Writing the Conflict
Literary Opening Programme– What’s Art Got to Do With It?
With amongst others: writer Ronit Matalon and referent Kristien Hemmerechts

Thursday 30 April | 09:30-17:30 | Expert Meeting - What’s Art Got to Do With It?
Expert meeting (in a private setting) with Israeli, Palestinian, Dutch and Flemish artists and cultural organizers.

Thursday 30 April | 20:00-22:00 | Art/Violence
Film program with Udi Aloni

Friday 1 May | 14:30-17:00 | Ajami + Q&A with filmmakers
Film screening Ajami + Q&A with Yaron Shani and Scandar Copti.

Friday 1 May | 20:00-22:00| The Impact of Art
Final Programme – What’s Art Got to Do With It?
With amongst others: choreographer Nir de Volff, actors/ theatre directors George Elias and Eran Ben-Michael.

Click here to purchase a passe-partout useable for the entire conference, with the exception of the Expertmeeting.

 

De Balie Algemene Agenda
X