The Mexican Connection 2: Reaching Critical Mass

interviews | discussion | screenings

For English please scroll down.

Koop hier een passe-partout voor de hele dag

De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto zou eind mei voor het eerst een staatsbezoek brengen aan Nederland. Op verzoek van Mexicaanse autoriteiten is dit bezoek op het laatste moment afgelast. Voorafgaand aan het geplande bezoek onderzoeken Club Interbellum en De Balie op 21 mei de twee gezichten van Mexico; de epidemie aan gedwongen verdwijningen en de omvangrijke Nederlandse investeringen in het land.

Meer dan 100.000 doden, 27.000 vermisten, wetshandhavers geïnfiltreerd door georganiseerde misdaad, vaak handelend in het belang van corrupte politici. De staat reageert teleurstellend op het immense geweld en de corruptie en cultiveert een sfeer van optimisme gericht op buitenlandse investeringen en economische ontwikkeling.

Nederland heeft sinds 1999 zo'n 52 miljard euro geïnvesteerd in Mexico en is daarmee de tweede grootste buitenlandse investeerder in het land na de Verenigde Staten. Op uitnodiging van Minister Koenders brengt de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto dit najaar een staatsbezoek aan Nederland.

Dit bezoek roept een aantal ongemakkelijke vragen op over de positie van de Nederlandse regering met betrekking tot de 'twee gezichten' van Mexico. Kunnen we zaken doen met het land van de economische belofte, terwijl we het land van wanhoop verwaarlozen? Welke kansen en uitdagingen ontstaan bij het investeren in een land met een slecht functionerende rechtsstaat? En hoe kan de internationale gemeenschap verantwoordelijkheid nemen voor het aanhoudende geweld en de straffeloosheid in Mexico?

Club Interbellum presenteert in samenwerking met De Balie, The Mexican Connection #2: Reaching Critical Mass. Een reeks debatten, interviews, performances en vertoningen voorzien het bezoek van de Mexicaanse president van context en leggen de historische, politieke en culturele wortels van de Mexicaanse 'democratie' bloot.

Met gerenommeerde sprekers wordt onderzocht: hoe kunnen we deze twee gezichten van Mexico begrijpen? Zijn deze ooit met elkaar te rijmen? En nog belangrijker: hoe kan een "Critical Mass” in binnen- en buitenland bijdragen aan een veiliger en rechtvaardiger Mexico?

Over The Mexican Connection
Door middel van kunst, cultuur, journalistiek en debat stimuleert The Mexican Connection een zelfreflexief dialoog tussen Europa en Mexico. The Mexican Connection bestaat uit een reeks samenhangende evenementen die gerealiseerd worden door Erika Sprey en Insha Klinkenberg.

The Mexican Connection wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Democratie & Media en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.
 

     

Club Interbellum and De Balie explore the ‘two faces’ of Mexico, the forced disappearance epidemic and the massive Dutch investments in the country.

Over a 100.000 people have died, an estimated 27.000 have disappeared and the body count is rising. Law enforcement is infiltrated by organized crime, often acting merely in the personal interests of corrupt politicians. The state's response has been insufficient and the presidency cultivates an air of optimism focused on foreign investment and economic development.

The Netherlands invested over 52 billion euro in Mexico since 1999, making it the second major foreign investor in the country, surpassed only by the United States.

The Mexican President Enrique Peña Nieto will visit The Netherlands by the end of this year. This visit raises some uncomfortable questions about the position of the Dutch government in relation to Mexico’s ‘two faces’. Can we do business with the land of opportunity alone, while neglecting the land of despair? What opportunities and challenges arise when investing in a country with a dysfunctional rule of law?

In collaboration with De Balie, Club Interbellum presents The Mexican Connection #2 Reaching Critical Mass: a series of debates, interviews, performances and screenings which contextualize the visit of the Mexican president, and unpack the historical, political and cultural roots underlying Mexico’s present-day ‘democracy’.

How can we understand these two faces of Mexico? Can these ever be reconciled? And more importantly: how can a “Critical Mass” at home and abroad contribute to a safer Mexico where justice can prevail?

About The Mexican Connection
The Mexican Connection aims to establish a self-reflexive dialogue between Europe and Mexico, through art, culture, journalism and informed debate. The Mexican Connection is a series of bilateral, connecting events, edited and produced by respectively Erika Sprey and Insha Klinkenberg.

The Mexican Connection is made possible by the Democracy & Media Foundation and the Amsterdam Fund for the Arts.
 

 

                            

De Balie Algemene Agenda
X