Home page_sort, page_date

Schenken

Schenkingen zijn van harte welkom. De Balie kan uw steun goed gebruiken voor het verdiepen, verbreden en internationaliseren van haar programmering. Ook zorgt u er met uw schenking voor dat De Balie in de toekomst een podium kan blijven bieden aan vrije geesten en dat ontwikkelingen in de samenleving met kritische blik gevolgd worden.

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan De Balie te schenken. Zo kunt u een eenmalige donatie in geld doen en is het mogelijk om na te laten via testament of De Balie tot erfgenaam te benoemen.  

Het kan zo zijn dat u met uw schenking een specifiek thema van onze ambitie wilt steunen. Daar gaan wij natuurlijk graag met u over in gesprek. Ook overleggen wij graag persoonlijk met u welke blijken van waardering er aan de schenking gekoppeld kunnen worden.

ANBI Culturele instelling
De Balie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft de status Culturele Instelling. Giften aan De Balie leveren daarom een fiscaal voordeel op. Wat deze regeling voor u betekent is afhankelijk van uw persoonlijke fiscale situatie. Wij informeren u graag hierover.

Vrijstelling successierecht
Als een persoon van u erft, wordt belasting ofwel successierecht geheven. Voor De Balie geldt dit niet, omdat De Balie als algemeen nut beogende instelling (ANBI) vrijgesteld is van successierecht. Uw bijdrage komt dus geheel ten goede aan onze programmering.

Meer informatie
Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend, persoonlijk gesprek. Neem hiervoor contact op met Karlijn van de Graaf, fondsenwerving & relatiebeheer karlijn.vandegraaf(at)debalie.nl/ +31 (0)20 5535114

X