Over De Balie

De Balie is het podium voor het vrije woord, eigentijdse kunst, politiek en cultuur aan het Leidseplein in Amsterdam. In meer dan dertig jaar is De Balie uitgegroeid tot een fenomeen op het gebied van spraakmakende debatten en (kunst)projecten.

De Balie biedt een podium aan vrije geesten met afwijkende meningen en nieuwe denkbeelden. Als kweekplaats voor nieuwe initiatieven en ideeën is het dé plek waar kunstenaars, politici, denkers, opinieleiders, wetenschappers en publiek elkaar ontmoeten en commentaar leveren op ontwikkelingen in de samenleving. De Balie heeft een eigen, vaste redactie van professionele programmamakers. Zij geven het vrije woord op unieke wijze ruim baan: de programma’s bevinden zich op het grensvlak van kunst, politiek, maatschappij en wetenschap. 

Waar groepen zich afsluiten voor elkaar, nodigt De Balie ze uit om met elkaar in gesprek te gaan. Hierbij vraagt De Balie voortdurend aandacht van publiek, politiek en media. Zo ontstaat er draagvlak onder een breed publiek en de participatie van een zo groot mogelijke groep mensen. Zodat iedereen van gedachten kan wisselen, en zijn of haar mening kan vormen over de thema’s die ertoe doen in onze samenleving. 
 
Het café en het restaurant zijn een integraal onderdeel van De Balie en dragen in sterke mate bij aan de laagdrempelige en culturele ontmoetingsplek die De Balie is.
Financiering
De Balie verdient meer dan 80 procent van de begroting zelf, onder meer met kaartverkoop, zaalverhuur, horeca, coproducties, samenwerkingsverbanden en projectbijdragen. De structurele subsidie die De Balie krijgt van de gemeente Amsterdam bedraagt ongeveer 18 procent. Door de aard van de activiteiten die De Balie ontwikkelt, zijn vrijwel alle voorstellingen en lezingen eenmalig en uniek. De Balie organiseert in feite vele honderden primeurs per jaar. Aangezien De Balie nauwelijks over enig programmabudget beschikt moet er voor ieder programma apart een budget worden verworven.

De Balie heeft een ANBI status

English
De Balie is a well-known platform and center for the freedom of speech, contemporary art, politics, culture, cinema and media, situated near the Leidseplein in the heart of Amsterdam. Our (daily) programs consistently bear the mark of a sharp and deeply analytical character. Through talkshows, cinema, art, debates and theatre, De Balie mixes several points of view in a wayward and creative fashion.

Our Grand Café is a place to eat, drink, chat and work (feel free to use our open Wi-FI!). De Balie was founded in 1982 and is situated in the previous District Court.
 

X