De Balie organiseert twee programma's over het raadgevend referendum over de Sleepwet

26 februari 20:30 | 14 maart 20:00
15 jan 2018

De Balie heeft van de Referendumcommissie subsidie toegekend gekregen om twee programma’s te organiseren in aanloop naar het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, ook wel de Sleepwet genoemd. Wij zullen twee avonden organiseren die tot doel hebben het debat over de wet op neutrale wijze te bevorderen. 

Maandag 26 februari | 20:30 | Slow Politics: Dossier Sleepwet
Op 21 maart mogen we stemmen of we voor of tegen de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zijn. Maar waar gaat dit referendum precies over? Waarom wordt deze wet door tegenstanders de Sleepwet genoemd? En hoeveel invloed heeft de uitkomst van het referendum straks écht, nu de wet al door de Tweede- en Eerste Kamer is goedgekeurd, en het referendum slechts raadgevend is?

Tijdens dit programma ontleden we het Sleepwetreferendum en pluizen het uit: waar stemmen we nu écht voor? Tijdens deze aflevering van Slow Politics vertragen we de hijgerige politiek en onderzoeken we wat de diepere achtergrond is van het referendum. Een avond met experts en geïnteresseerden over het nut én de inhoud van het Sleepwetreferendum. Geen ja-of-nee-debat, maar een genuanceerd gesprek over de achtergrond van een wet die ons allemaal raakt en over de politiek rondom de huidige referendumcultuur.

Woensdag 14 maart | 20:00 | Het Sleepwetreferendum: ja of nee?
Weet jij al wat je gaat stemmen? Tijdens dit debat gaan experts dieper in op de voor- en tegenargumenten van de nieuwe wet.

Met de nieuwe wet krijgen de geheime diensten meer bevoegdheden en kunnen zij ook internetverkeer via de kabel aftappen. Dat moet volgens voorstanders, omdat de oude wet uit 2002 stamt en achterloopt op technologische ontwikkelingen. Maar, waarschuwen tegenstanders, daarmee kunnen de geheime diensten óók ongericht aftappen en via een 'sleepwet' informatie verzamelen over onschuldige burgers. Helpt deze wet bij het tegengaan van terroristische dreiging? Wat betekent deze wet voor onze privacy? En zijn er genoeg waarborgen ingebouwd? 14 maart proberen voor- en tegenstanders u te overtuigen ja of nee te stemmen.

X