De Balie presenteert PILOT Stadslab Amsterdammerschap

docenten en leerlingen onderzoeken samen wat burgerschap is
7 apr 2017

Donderdag 6 april vond in De Balie de kick-off van Stadslab Amsterdammerschap plaats, een leergang waarin docenten en leerlingen van middelbare scholen i.s.m. stakeholders van de school in hun eigen en elkaars buurt onderzoeken wat er leeft in de stad. Samen met De Balie ontwikkelen drie Amsterdamse middelbare scholen deze leergang, die docenten en leerlingen in staat stelt samen te onderzoeken wat burgerschap is en daar een school-eigen invulling aan geven: het Amsterdammerschap. Hierin worden zij begeleid door The Learning Lab, Instituut voor Publieke Waarden, de Hogeschool van Amsterdam. Het project is mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam. Samen zullen zij oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen bedenken - en daarmee maatschappelijke waarde creëren.

Burgerschapsvorming is een wettelijk verplicht doel van het onderwijs en staat, ongeacht politieke kleur, hoog op de wensenlijst van politici. Er is echter geen pasklaar antwoord te geven op de vraag: Wat is burgerschap?' Alle scholen vinden het een wezenlijk onderdeel van onderwijs, maar sommige van hen worstelen met de inhoud en vorm ervan en de tijd en ruimte waarin zij het kunnen onderwijzen. Maar is ‘burgerschap’ niet onderhevig aan voortdurende dialoog, en is het niet een veranderlijk iets dat een structureel gesprek behoeft?

Het doel van Stadslab Amsterdammerschap is het laten ontstaan permanente verbindingen tussen de scholen en de buurt en tussen de scholen met elkaar. Ook vindt er een structurele uitwisseling van kennis en ervaring plaats tussen verschillende docenten en leerlingen in de stad. Tegelijkertijd geven de docenten en leerlingen invulling aan Amsterdammerschap en maken ze samen de stad: burgerschap in de 21ste eeuw.

Na het volgen van de leergang is de school volledig eigenaar van het Stadslab en kan het zelf doorontwikkelen met opeenvolgende lichtingen leerlingen. In De Balie sluiten nieuwe scholen aan voor een nieuwe leergang.

De pionierende scholen die deelnemen aan deze pilot zijn het Calvijn College uit Nieuw-West, het IJburg College uit Oost en het Hyperion Lyceum uit Noord.

Op 6 juli worden in De Balie de uitkomsten van het Stadslab Amsterdammerschap van alle drie de betrokken scholen gepresenteerd en besproken. 
 

X