Mathilde Baillarger- The 178 faces of Amsterdam

1 juni - 1 juli

"Amsterdam.
Take a walk, and listen the people around you. . .
Look at this variety of shops and food coming from all around the world. . .
Meet, speak and listen stories of those people living in this city. . .

You will quickly realize that not everybody is Dutch.
A multiplicity of nationalities are living here, 178 to be precise. Half of the population of Amsterdam has a foreign origin. It’s this story that Mathilde Baillarger wants to show with her collection of embroidery « The 178 faces of Amsterdam ». Each person in this city, coming from abroad or not, brings his own story and culture, and becomes one of the faces of Amsterdam.

Graduated in Textile Arts, Mathilde Baillarger learnt craft know-how between weaving, dyeing and embroidery, and completed her studies with a costume maker degree. After having worked for big companies in Paris she migrated to Amsterdam, where she worked for de Nationale Opera during 3 years in parallel to her work as freelance costume maker for live performances. Mathilde continues textile creation through various projects.


Amsterdam.
Ga wandelen, en luister naar de mensen om je heen. . .
Kijk naar deze verscheidenheid aan winkels en eten van over de hele wereld. . .
Ontmoet, spreek en luister verhalen van de mensen die in deze stad wonen. . .

Je zal je al snel realiseren dat niet iedereen Nederlands is.
Een veelheid aan nationaliteiten woont hier, 178 om precies te zijn. De helft van de bevolking van Amsterdam heeft een buitenlandse herkomst.
Het is dit verhaal dat Mathilde Baillarger wil laten zien met haar collectie van borduurwerken, « The 178 faces of Amsterdam ». Ieder persoon in deze stad, komend uit het buitenland of niet, brengt zijn eigen verhaal en cultuur mee en wordt zo een van de faces of Amsterdam.

Mathilde Baillarger studeerde af in Textielkunsten en leerde ambachtelijke vakkennis in weven, verven en borduren en zij voltooide haar studie met een opleiding tot een kostuummaker. Nadat ze voor grote bedrijven in Parijs had gewerkt migreerde ze naar Amsterdam, waar ze drie jaar lang voor de Nationale Opera werkte, parallel aan haar werk als freelance kostuummaker voor live performances. Mathilde zet haar textielcreatie voort via verschillende projecten".

Website: www.mathildebaillarger.com
Facebook
Instagram 

Credit Picture: Pim Wisselink photography 

X