Home page_sort, page_date

Ruben Pater

november 2012

Double Standards

Waarom zou een Nederlandse grafisch ontwerper zich bezig houden met piraterij in Somalië? Dat antwoord is minder onlogisch dan je zou denken. Zo leidt een Nederlander sinds juni 2012 de anti-piraterijmissie van de NAVO, in de wateren rond Somalië. Onze marine is daar momenteel actief met drie schepen, en mariniers op handelsschepen. Daarnaast is onze economie afhankelijk van de handel via zee. Veel van de schepen die langs Somalië varen gaan richting de Rotterdamse
haven of zijn onderdeel van de Nederlandse olie- en offshoreindustrie.

Maar wat weten we eigenlijk over deze handel over zee die onze militairen daar beschermt? Welke schepen voorzien onze wereldeconomie van grondstoffen en producten? In Double Standards onthult grafisch ontwerper Ruben Pater de ware aard van de commerciële scheepvaart. Hij onderzocht de 59 schepen die tussen 2010 en 2012 door piraten zijn gekaapt. Het blijkt dat vrijwel geen van deze schepen onder de vlag varen van hun thuisland, maar die van goedkope vlaggenstaten zoals
Panama, Liberia en de Marshalleilanden. Landen die weinig of geen belasting vragen, en die het niet zo nauw nemen met milieuwetten of arbeidsovereenkomsten. De wereld van de handelsvaart blijkt een web van malafide praktijken die we al decennialang gedogen. Dat er een oplossing moet komen voor piraterij, daar is iedereen het over eens. Maar de manier waarop wij onze militaire inzet rechtvaardigen staat haaks op de manier hoe de internationale scheepvaart haar zaken regelt. Piraterij blijkt niet de enige illegale praktijk die zich op onze oceanen voordoet.

Double Standards is gepresenteerd in een publicatie en een installatie van 12 vlaggen. De vlaggen tonen de nationaliteit van de vaak verborgen scheepseigenaren. Deze zgn. bleeding flags refereren niet alleen aan de bloedige kapingen, maar ook aan de vele olietankers en chemische tankers onder de gekaapte schepen. In de publicatie zijn all schepen verzamelt.

Ruben Pater studeerde in 2012 af aan het Sandberginstituut, de masteropleiding van de Rietveldacademie in Amsterdam. Hij combineert zijn werk als grafisch ontwerper met eigen projecten als onderzoekend ontwerper.

www.untold-stories.net

X