Ruud van Ooij - echoes of emotion

29 december t/m 2 februari

Tijdens performances wil Ruud van Ooij (1985) de energie van de artiest vastleggen. Door het opzoeken van beweging probeert hij abstractie te creëren en het beeld rauwheid mee te geven. De ruis die ontstaat veroorzaakt een gevoel van kwetsbaarheid, zowel in schoonheid als in dreiging. Toevalligheden spelen hierbij een grote rol. Zijn foto's zijn daarom niet of nauwelijks bewerkt.

“Mijn doel is om een spanningsveld te zoeken in de performance van de artiest. Door in te zoomen op het verstilde moment krijgt wat in eerste instantie niet direct zichtbaar was nu extra aandacht.”

Het kader met slechts een gevangen echo van iemands identiteit onthult een fragment vol emotie.

www.ruudvanooij.com

     

During performances Ruud van Ooij (1985) strives to capture the energy of the artist. Focusing on movement, he aims to create abstraction and give the image a raw quality. The noise that thus arises causes a feeling of vulnerability, in beauty as well as in threat. Coincidences play a big role. That is why his photographs are not, or hardly, retouched.

“My aim is to look for tension in the performance of the artist. By zooming in on a still moment you can see things that were not visible at first notice.”

The frame with just a captured echo of someone’s identity shows a fragment full of emotion.

www.ruudvanooij.com
 

X