Home page_sort, page_date

Roberto Voorbij

10 September t/m 7 oktober 2015

Roberto Voorbij (1974) studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en als onderdeel van een uitwisselingsprogramma aan de School of the Art Institute of Chicago.

De digitale collages uit de serie ‘Artist Portraits’ volgen allen hetzelfde concept; een kunstenaarsportret waarin het gezicht is vervangen door een werk van die kunstenaar. Oorspronkelijk ontworpen in opdracht van ARTISTS NOT ARMIES bestaat de serie nu uit zo’n 20 werken, waarvan een selectie in De Balie wordt tentoongesteld.

In zekere zin heeft ieder portret zijn eigen duiding, zijn eigen verhaal. Meer algemeen kun je stellen dat de werken gaan over representatie en identiteit, de kunstenaar als kunstwerk, kunstwerk als representatie van de maker, de groepsidentiteit. Voor de afzonderlijke fotocollages stelde ik mezelf echter steeds als doel verrast te worden, verder te komen dan deze optelsom van kunstenaar plus kunstwerk…

Voor een toelichting op de werken en achtergrondinformatie over de maker: www.saatchiart.com/roo of mail info@robertovoorbij.com

     

Roberto Voorbij (1974). Studied at the Utrecht School of the Arts and as part of an exchange program at the School of the Art Institute of Chicago.

The digital collages from the series ‘Artist Portraits’ all follow the same concept; an artist portrait in which the face is replaced by a work of this artist. Originally commissioned by ARTISTS NOT ARMIES this series consists of about twenty works now, of which a selection is being shown at De Balie.

In a sense, has each portrait its own interpretation, its own story. More generally you could say that the works deal with representation and identity, the artist as a work of art, art as representation of the maker, the group identity. However, for the individual photo collages I set myself the goal to be surprised, to get beyond just this sum of artist plus artwork…

For further information about the work and the maker: www.saatchiart.com/roo or mail info@robertovoorbij.com

X