• Welke medische informatie is betrouwbaar?
Podium / di 23 okt / 20:30

Welke medische informatie is betrouwbaar?

Peter Gøtzsche over het belang van juiste vragen

Met een muisklik kan iedere patiënt tegenwoordig een diagnose en behandeling vinden voor een kwaal. Dit lijkt een positieve trend, maar er zijn ook zorgen. Critici wijzen op patiënten die de relatie met hun arts op scherp zetten én de onbetrouwbaarheid van informatie online. Volgens kritisch onderzoeker Peter Gøtzsche is op een verantwoorde manier thuis informatie inwinnen toch mogelijk én kan het zelfs de relatie met de arts verbeteren. In De Balie vertelt Gøtzsche naar aanleiding van zijn nieuwste boek hoe patiënten zelf de regie in handen kunnen nemen en gaat hij in debat over de voor- en nadelen van de mondige patiënt.

In Hoe overleef ik, wegwijzer in een overvloed aan medische informatie leidt Gøtzsche de patiënt door een woud van belangen, feiten, meningen en goede bedoelingen van artsen, hulpverleners en de farmaceutische industrie. Hoe weet je of een website, een medisch specialist of een verhaal in een tijdschrift wel betrouwbaar is? Peter Gøtzsche gaat onder leiding van Natasja van den Berg onder meer in gesprek met Rob Dijkstra (Voorzitter van het Nederlands Huisartsengenootschap) en voormalig arts en epidemioloog Dick Bijl. In Het pillenprobleem stelt Bijl zeer kritische vragen over het gebruik van een aantal veel gebruikte medicijnen. Is het wel nodig en verstandig dat zoveel mensen zoveel medicijnen gebruiken?

Over Peter Gøtzsche
Peter Gøtzsche werkte ooit zelf in de farmaceutische industrie maar keerde het de rug toe en kwam in opstand. Hij stelde onder andere in zijn boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad (2013) de praktijken van de farmaceutische industrie aan de kaak en bekritiseerde in Dodelijke psychiatrie en stelselmatige ontkenning (2015) het overmatige medicijngebruik in de psychiatrie.

Voertaal: Engels


Nowadays every patient has access to information regarding a diagnosis or treatment for an ailment by a single click. This looks like a positive trend, but there are concerns. Critics are drawing attention to the changing relationship between patient and doctor, and the impact of unreliable online information. According to critical researcher Peter Gøtzsche it is still possible to gain information at home in a responsible manner and thereby improving the relationship between patient and doctor. On the occasion of his latest book, Gøtzsche will speak at De Balie about how patients can effectively take control and will engage in a debate about the advantages and disadvantages of the more assertive patient.

In How to Survive in an Overmedicated World Peter Gøtzsche is providing patients some tools to identify reliable information in the labyrinth of different interests, facts, opinions and good intentions from doctors, aid workers and the pharmaceutical industry. How does one know if a website, a medical specialist or a story in a magazine is trustworthy? Peter Gøtzsche will engage in a conversation led by Natasja van den Berg with Rob Dijkstra (Head of the Dutch College of General Practitioners) and former doctor and epidemiologist Dick Bijl. Bijl is known for asking critical questions about the excessive usage of medicines in his book Het pillenprobleem. Is it necessary and responsible that so many people use so many medicines?

About Peter Gøtzsche
Peter Gøtzsche used to work in the pharmaceutical industry but he revolted. In his book Deadly Medicines and Organised Crime (2013) he exposes the pharmaceutical industries and their charade of fraudulent behaviour and in Deadly Psychiatry and Organised Denial (2015) Gøtzsche explains in evidence-based detail why the way we currently use psychiatric drugs does far more harm than good.

Language: English

X