• Waardebotsingen in het onderwijs
Podium / wo 31 jan / 15:00

Waardebotsingen in het onderwijs

i.s.m. Diversion

Amsterdammers leven dicht op elkaar, maar staan wat denkbeelden en waarden betreft soms ver van elkaar af. Bewoners staan lijnrecht tegenover elkaar in discussies over de vluchtelingencrisis, extremisme of Zwarte Piet maar de meester Amsterdammers worden in hun dagelijks leven zelden geconfronteerd met dergelijke waardenbotsingen. Dit is anders voor veiligheidsprofessionals, jongerenwerkers, medewerkers in de (jeugd- of thuis-)zorg en leerkrachten. Tijdens vier bijeenkomsten gaan we in gesprek met opleiders, beleidsmakers en studenten over de publieke professionals van morgen. Publieke professionals die in hun werk dagelijks in contact komen met burgers die soms andere waarden en opvattingen hebben dan zijzelf. Hoe om te gaan met botsingen van waarden in het publieke domein? In de eerste aflevering staat onderwijs centraal.

Een docent in opleiding moet zich al in een vroeg stadium gaan afvragen wat zijn of haar eigen morele kompas voor zijn of haar (toekomstige) werkzaamheden betekent. Wat is hierin de docent zijn rol, en hoe verhouden de eigen normen en waarden van de docent zich tot die van anderen in de samenleving, maar ook tot de waarden en regels van de democratische rechtsstaat? Een docent kan in de klas te maken krijgen met leerlingen die vinden dat alle Nederlanders met een migratie-achtergrond terug moeten naar het land van hun voorouders, leerlingen die tegen persvrijheid zijn of leerlingen die vrouwen geen hand willen geven. Hoe wordt de docent van morgen hierop voorbereid en hoe verhouden deze denkbeelden zich tot zijn eigen waarden?

Op dit moment zien wij dat waardenverinnerlijking in de opleiding van de publieke professional nog niet altijd een prominente plaats inneemt. Hoewel waarden mogen verschillen moeten wij met zijn allen waarborgen dat er tussen de waarden van de professional met een publieke taak en de kernwaarden van de samenleving geen dermate grote discrepantie ontstaat, dat hun positie in het publieke domein discutabel wordt. De publieke professionals van morgen moeten als geen ander de waarden van de samenleving verinnerlijken.

Over de reeks:
Hierom gaan Diversion en De Balie in opdracht van de gemeente Amsterdam in gesprek over waardebotsingen. Door middel van concrete voorbeelden uit de praktijk onderzoeken we waar het wringt en welke waarden door de professionals van morgen onderschreven moeten worden. Hoe zorg je ervoor dat studenten gedurende de opleiding constant hun eigen morele kader kunnen spiegelen aan de waarden die horen bij hun toekomstige taak? Hoe versterken we het persoonlijke moreel kompas als onderdeel van de professionele identiteit? Deze vragen staan centraal tijdens deze programmaserie.
 

  

X