• Turkish writers in exile
Podium / 6 sep 2018 / 20:30

Turkish writers in exile

Video On Demand: De Balie TV + De Balie Vimeo.

Freedom is under pressure in Turkey. The political atmosphere is more and more oppressive and pushes writers and journalists away. Forced to leave their country, their language and culture, these writers and journalists have spread across Europe. During this evening, we talk with several Turkish writers who live, or have lived abroad. How does this influence the way they work and therefore its subject? How do they relate to the (political) developments in their home country? We will speak with a.o. Çiler İlhan and Burhan Sönmez.

We will also dive into the broader context. What kind of effect has the braindrain of intellectuals on the political landscape of Turkey? Can Europe be a real home to them and what prevails: the feeling of loss, or freedom?

Çiler İlhan is a writer. Her second book titled Sürgün (Exile) contains interconnected stories whose themes range from the invasion of Iraq to women from Batman, and the fate of laboratory; it won the “2011 European Union Prize for Literature” (www.euprizeliterature.eu). Also shortlisted for Prix Du Livre Lorientales 2017, Exile has so far been published in 27 countries.

Burhan Sönmez is a writer and grew up speaking Turkish and Kurdish. He got seriously injured following an assault by police in Turkey and had to move to Britain to receive treatment with the support of Freedom from Torture in London. Burhan Sönmez’s third novel, Istanbul Istanbul, was published in 2015. He received the "Disturbing the Peace" award given by Vaclav Havel Library Foundation in New York (2017). He is a board member of PEN-International.

Hanneke van der Heijden is the Dutch translator of Orhan Pamuk, Oğuz Atay, Ahmet Hamdi Tanpınar and other writers from Turkey. In 2008, she and her colleague Margreet Dorleijn won the Translators Award of the Dutch Foundation for Literature. In addition to translating, she writes on literature from Turkey and on literary translation

Petra Stienen will moderate this evening. She is an author and independent advisor. She worked as a human rights diplomat at the Netherlands Embassies in Egypt and Syria from 1995-2004 and regularly publishes work on the topics of inclusion, diversity and belonging.

Language: English


De vrijheid van meningsuiting in Turkije staat onder druk. De benauwende politieke sfeer drijft schrijvers en journalisten Turkije uit. Noodgedwongen zetten ze verspreid over Europa hun bestaan voort in landen waar ze de taal waarin ze denken en schrijven niet langer dagelijks om zich heen horen. Op deze avond praten we met een aantal Turkse schrijvers en een vertaler over hun leven en werk in ballingschap. Hoe beïnvloedt het vertrek uit Turkije hun schrijven? Hoe passen ze zich aan die nieuwe omstandigheden aan? En hoe verhouden ze zich tot de ontwikkelingen in hun geboorteland? We spreken hiertoe o.a. met Çiler İlhan en Burhan Sönmez.

Daarbij zullen we ook uitgebreid ingaan op de invloed van de braindrain, die momenteel in Turkije plaatsvindt. Welk effect heeft dit op het intellectuele klimaat en de schrijvers die er voor kiezen in Turkije te blijven? Hoeveel ruimte is er nog om te publiceren? Voelen ze zich in de steek gelaten, geïsoleerd? Hoe houden zij zich staande in een land waar de censuur je constant op de hielen zit, zich in je brein nestelt en je schrijven beïnvloedt?

Çiler İlhan is een schrijver. Haar tweede boek Sürgün (Verbannen) bestaat uit onderling verbonden verhalen waarvan de thematiek sterk uiteenloopt: van de invasie in Irak tot vrouwen, van Batman tot de toekomst van laboratoria. Sürgün won de 2011 European Union Prize for Literature (www.euprizeliterature.eu) en stond op de shortlist voor de Prix du Livre Lorientales 2017. Het boek is tot dusverre gepubliceerd in 27 landen.

Burhan Sönmez is een schrijver en groeide op in het Turks en Koerdisch. Hij raakte ernstig gewond na een confrontatie met de Turkse politie en verhuisde met steun van de NGO Freedom from Torture in Londen naar het VK voor een behandeling. Burhan Sönmez’ derde roman, Istanbul Istanbul, werd in 2015 gepubliceerd. Hij ontving de Disturbing de Peace-prijs van de Vaclav Havel Library Foundation in New York in 2017. Hij een bestuurslid van PEN International.

Hanneke van der Heijden is de Nederlandse vertaler van Orhan Pamuk, Oguz Atay, Ahmet Hamdi Tanpinar en andere Turkse schrijvers. In 2008 kregen zij en haar collega Margreet Dorleijn de Vertalersprijs van het Nederlands Letterenfonds. Naast vertalen schrijft ze ook over Turkije en literair vertalen. 

Petra Stienen zal deze avond modereren. Ze is een schrijver en onafhankelijk adviseur. Ze heeft als een mensenrechtendiplomaat gewerkt op de Nederlandse ambassade in Egypte en Syrië van 1995 – 2004 en publiceert regelmatig werk over onderwerpen zoals; diversiteit, inclusie en behoren.

Deze avond is tot stand gekomen op initiatief van PEN Nederland en in samenwerking met het Letterenfonds. 

Voertaal: Engels

X