• Taiye Selasi: On the future of Black Identity
Podium / di 16 okt / 20:00

Taiye Selasi: On the future of Black Identity

tijdens Black Achievement Month

In het kader van Black Achievement Month onderzoeken we samen met schrijfster Taiye Selasi de gelaagdheid van de zwarte identiteit in relatie tot het begrip ‘thuis’. Zo schrijft Selasi dat, zoals zoveel jonge Afrikaanse mensen die wonen en werken in steden over de hele wereld, thuis voor haar niet aan één specifieke geografische plaats gebonden is maar dat ze zich daarentegen thuis voelt op vele plekken. Op deze avond staan identiteit, afkomst en multilocaliteit centraal.

Waar kom je vandaan? - Het lijkt een simpele vraag, maar Selasi heeft lang moeten oefenen op het geven van een antwoord. Ik ben geboren in Londen. Mijn vader komt uit Ghana maar woont in Saoudi Arabië. Mijn moeder is Nigeriaans maar woont in Ghana. Ik ben opgegroeid in Boston, was lange tijd de manier waarop ze haar plaats in de wereld probeerde te duiden. Maar ook daar voelde ze zich uiteindelijk niet prettig bij.

In 2005 ging haar essay Bye-Bye Babar, over dit onderwerp, de wereld over. In dit essay schrijft Selasi dat de nieuwe generatie Afropolitanen altijd meerdere lagen van thuis hebben. De plaats waar hun ouders vandaan komen, waar ze naar toe gaan op vakantie, waar ze geboren zijn, waar ze zijn opgegroeid, en waar ze gestudeerd hebben. Maar is een lange opsomming van plaatsen waar je op de een of andere manier een relatie mee hebt, ook het antwoord waar je je prettig bij voelt? 

Volgens Selasi zit het antwoord niet in het feitelijke, maar in het gevoel dat een plaats je geeft. Plekken waar je wordt herkend als je gaat winkelen, plekken die verbonden zijn aan familie, vrienden of werk. Voor Selasi betekent dit dat ze haar antwoord aangepast heeft. Als ze nu de vraag krijgt waar ze vandaan komt, is haar antwoord: Ik ben thuis in New York, Rome en Accra.

De moderator van deze avond is Aldith Hunkar. Hunkar is voormalig nieuwslezer voor de Nederlandse Publieke Omroep. Ze is geboren in Paramaribo and reisde met haar familie naar Maleisië, Brazilië en Tunesië. Ze woont nu in Nederland en in Jamaica. Het thema 'thuis' is voor haar een belangrijk onderwerp - iets waarover ze graag in gesprek gaat met onze gasten.

Black Achievement Month
De hele maand oktober staat in het teken van zwart talent en de erkenning van zwarte helden. Door heel Nederland: veel kunst en cultuur, maar ook wetenschap, gezondheidszorg en architectuur. Aandacht gaat uit naar zwart bewustzijn en prestaties. Het publiek wordt in aanraking gebracht met de gehele 'zwarte’ geschiedenis, niet enkel de geschiedenis van de trans-Atlantische slavenhandel, slavernij en nalatenschap, maar vooral ook gebeurtenissen hiervoor en hierna.

Foto: © Nancy Crampton


During this evening we will explore the different layers of black identity in relation to the concept of ‘home’ with Taiye Selasi in the context of Black Achievement Month. Selasi writes about young Africans who live and work in cities all over the world, who aren’t bound to one particular geographical place but feel at home in multiple places. In this programme identity, heritage and multilocality are central concepts. 

Where are you from? It seems to be a simple question, but Selasi has practiced her answer a lot. I was born in London. My father is from Ghana but lives in Saudi Arabia. My mother is Nigerian but lives in Ghana. I grew up in Boston. For a long time, this phrase was her way of indicating her place in the world. But eventually, this made her uncomfortable. 

In 2005, her essay Bye-Bye Babar, about this particular subject, struck a chord with young Africans. In this essay, Selasi writes about the new generation emigrant Afropolitans and their multiple layers of ‘home’. The place where their parents are from, where they go for vacation, where they went to school, where they were born or raised, where they went to study. But is a long list of places also the answer that feels right? 

According to Selasi the answer to the question where you are from is not a factual one, it is in the feeling that is related to certain places. Places where you are recognized by the local shopkeepers, places that are connected to family, friends or work. Selasi has adjusted her answer. When she is asked the question, her answer is: I am a local of New York, Rome and Accra

The moderator of this evening is Aldith Hunkar. Hunkar is a former newsanchor for the National Dutch News. She was born in Paramaribo and traveled with her family to Malaysia, Brazil and Tunesia. She now lives in the Netherlands and Jamaica. The theme of home is something she can relate to and her presence will lift up the conversation with our guests. 

Black Achievement Month
In October, culture in the Netherlands is marked by black talent and the recognition of black heroes. Lots of art and culture, but also scinece, healthcare and architecture. Black Achievement Month focuses on black consciousness and achievements. The public will be connected with the 'whole' black history, not only the history of trans-Atlantic slave trade, slavery and legacy, but mainly on events before this period, and after. 

Photo: © Nancy Crampton

   

 

X