• Nacht van de Dictatuur
Podium / 13 sep 2018 / 20:00

Nacht van de Dictatuur

The Night of Dictatorship | Over democratie onder druk

#1. People vs Tech - Jamie Bartlett - The Night of Dictatorship 2018

#3. Polen, Hongarije: Autocratie in de Maak - Jenne Jan Holtland - Nacht van de Dictatuur 2018

#4. Resistance in Syria - Husam Eesa - Night of Dictatorship 2018

Video on demand: De Balie TV + De Balie Vimeo.

Tijdens de Nacht van de Dictatuur onderzoeken we de krachten die anno nu de democratie ondermijnen. Je hebt toegang tot een divers aanbod van lezingen, debatten en film. Demos-directeur Jamie Bartlett en Eva de Valk spreken elkaar over of het internet de democratie kapot maakt. Centraal & Oost Europa-correspondent Jenne Jan Holtland vertelt hoe politieke leiders in Polen en Hongarije hun autocratische optreden verhullen met democratische middelen. Burgerjournalist Husam spreekt over zijn gevaarlijke werk voor Raqqa is Being Slaughtered Silently. 

De Nacht van de Dictatuur kent onderdelen in het Engels en het Nederlands. Tussen de programma-onderdelen is steeds een kwartier pauze. 

LET OP: OM 22:15 VINDEN TWEE PROGRAMMA-ONDERDELEN GELIJKTIJDIG PLAATS. IN DE FILMZAAL IS BEPERKT PLEK.

20:00-21:00 Openingslezing – Jamie Bartlett
Het internet maakt de democratie kapot en digitale technologie is onverenigbaar met democratie. Maar we kunnen de democratie nog redden.’’ Dat is de provocerende stelling van Jamie Bartlett, directeur van Britse denktank Demos en schrijver van The Dark Net, in zijn nieuwste boek People vs Tech. Bartlett licht zijn stelling toe, presenteert oplossingen en gaat daarna in gesprek met Eva de Valk, techjournalist bij NRC Handelsblad. Een gesprek over Big Tech, Russische hackers en Facebook.
Voertaal: Engels

21:15 - 22:00 Polen en Hongarije – Autocratie in de Maak 
Als Centraal en Oost-Europa correspondent voor de Volkskrant ziet Jenne Jan Holtland van dichtbij hoe democratische instituten onder druk staan. Holtland neemt ons mee in de ontwikkelingen in Centraal en Oost-Europa en vertelt hoe politieke leiders hun autocratisch optreden verhullen met een democratische laagje. ‘’Pas als je de wetten in hun onderlinge samenhang beziet, komt het ondemocratische monster tot leven”Jenne Jan Holtland.
Voertaal: Nederlands

GROTE ZAAL 22:15-23:00 In verzet tegen dictatoriaal Syrië 
Syrië is de afgelopen jaren een bloedig strijdtoneel, waar ook een propagandaoorlog woedt. Een dappere groep burgerjournalisten probeerde de afgelopen jaren met gevaar voor eigen leven onafhankelijk nieuws uit Raqqa naar buiten te krijgen. Met grote persoonlijke offers tot gevolg. In De Balie spreken we met burgerjournalist Husam, die vanwege zijn werk uit Syrië moest vluchten en nu in safe houses zijn online verzet voortzet. Aan de hand van fragmenten uit de documentaire City of Ghosts spreken we Husam over burgerjournalistiek. de situatie in Syrië nu en zijn werk voor Raqqa is Being Slaughtered Silently. Hij wordt geïnterviewd door journalist Brenda Stoter Boscolo.
Voertaal: Engels

FILMZAAL 22:15-23:45 Documentaire – The Cleaners
Een fantastische, opwindende en bijzonder actuele film over hoe de sociale media de wereld aan het stukmaken is. Regisseurs Hans Block en Moritz Riesewieck weten toegang te krijgen tot de mensen die de ondankbare taak hebben om te bepalen wat wel of niet op Facebook mag staan. Voor het eerst krijgen we inzicht in waarom bepaalde beelden wel of niet gezien mogen worden. Langzaam wordt duidelijk hoe Facebook een soort moderne versie van George Orwell’s 1984 is geworden.
Nederlandse ondertiteling

In De Salon vindt gelijktijdig de ‘Speech Battle | Schrijf een speech voor een dictator!’ plaats.


During the Night of Dictatorship, we will look into forces undermining democracy in the 21st century. You will be able to attend various interesting events during the night. For example, together with Demos-directro Jamie Bartlett and techjournalist Eva de Valk we discuss if the internet is damaging the democracy. Central and Eastern European correspondent Jenne Jan Holtland will speak on political leaders in Poland and Hungary and how they conceal their autocratic leadership with democratic resources. Citizen journalist Husam will talk about his dangerous work for Raqqa is Being Slaughtered Silently. 

The Night of Dictatorship consists of parts spoken in English and parts spoken in Dutch. Between each program element there will be a break of 15 minutes. 

THERE WILL BE TWO PROGRAMS AT 22:15. FOR THE FILM THERE WILL BE LIMITED SEATS.

8:00 - 9:00 pm openingstatement Jamie Bartlett
The provoking statement of Jamie Bartlett, director of British thinktank Demos and author of the book The Dark Net, reads: ‘’The internet is killing democracy and digital technology is unfit for the digital age. But we can still save democracy.’’ he states in his latest book ‘People vs Tech’. Bartlett will speak about his statement, present his solution and engage in conversation with Eva de Valk (tech journalist at NRC Handelsblad). A discussion on Big Tech, Facebook and Russian hackers.
Language: English

09:15 - 10:00 pm Poland and Hungary – Autocratic leadership in the making – Jenne Jan Holtland
As Central and Eastern European correspondent at de Volkskrant, Jenne Jan Holtland watches democratic institutes under pressure from up close. Holtland will take us through the developments in Central and Eastern Europe and speaks about the issue of political leaders who hide their autocratic leadership with a superficial democratic layer. ‘’When you see the laws put together, the undemocratic monster will reveal itself’’ – Jenne Jan Holtland.
Language: Dutch

Big Hall 10:15 - 11:00 pm Resistance in Syria with Citizen Journalist Husam
The war in Syria is not only with weapons, but also with propaganda. A brave group of citizen journalists have tried in the past years - often fearing for their own lives - to report independent stories about life in Raqqa. At great personal sacrifice. We will talk with citizen journalist Husam, who had to flee Syria because of his work and now lives in safe houses. He will be interviewed about citizen journalism and the situation in Syria, and we will see clips from the documentary City of Ghosts about the work of his group Raqqa is Being Slaughtered Silently. He will be interviewed by journalist Brenda Stoter Boscolo 
Language: English

Film Hall 10:15 Documentary – The Cleaners
A fantastic, exciting and very topical film about how social media is destroying the world. Two young German filmmakers manage to gain access to one of the better guarded secrets of Facebook. For the first time we gain insight into why certain images may or may not be seen. Slowly it becomes clear how Facebook has become a kind of modern version of George Orwell's 1984.
Subtitles: Dutch

 

Tweets
X