• Nacht van de Dictatuur
Podium / do 13 sep / 20:00

Nacht van de Dictatuur

over democratie onder druk

Waarom daalt een democratisch land vandaag de dag af in dictatuur? Welke processen liggen hieraan ten grondslag? Tijdens de Nacht van de Dictatuur onderzoeken we de krachten die anno nu de democratie ondermijnen. Techjournalisten Jamie Bartlett en Eva de Valk gaan met elkaar in gesprek over Bartletts provocerende stelling: ‘internet maakt onze democratie kapot’. En Centraal & Oost Europa-correspondent Jenne Jan Holtland vertelt hoe politiek leiders in Polen en Hongarije hun autocratische optreden verhullen met democratische middelen.

De nacht van de dictatuur kent onderdelen in het Engels en het Nederlands en duurt van 8 tot 11 met pauzes tussendoor. Houd de site in de gaten voor nieuwe programma-elementen! Ongeveer een week van tevoren verschijnt het definitieve blokkenschema met tijden.

Met o.a:

Openingslezing – Jamie Bartlett
“Het internet maakt de democratie kapot en digitale technologie is onverenigbaar met democratie. Maar we kunnen de democratie nog redden.’’ Dat is de provocerende stelling van Jamie Bartlett, directeur van het Centre for the Analysis of Social Media van de Britse denktank Demos. Volgens Bartlett staan onze media vol met verhalen over Big Tech, Russische hackers en de invloed van Facebook op politiek, maar gaan deze verhalen het onderliggende probleem voorbij. Het probleem ligt volgens Bartlett in de aanname dat Digitale technologie en democratie niet samen gaan, zoals hij ook schrijf in zijn nieuwste boek People vs Tech. Bartlett licht zijn stellingen toe, presenteert zijn oplossing en gaat daarna in gesprek met Eva de Valk, techjournalist bij NRC Handelsblad.

Voertaal: Engels

Goed nieuws: we mogen de eerste 60 mensen die een kaartje kopen voor de Nacht van de Dictatuur GRATIS het boek People vs Tech van Bartlett geven! Wees er snel bij!
The People Vs Tech: How the internet is killing democracy (and how we save it) - Jamie Bartlett

Polen en Hongarije – Autocratie in de Maak - Jenne Jan Holtland
Als Centraal en Oost-Europa correspondent voor De Volkskrant ziet Jenne Jan Holtland van dichtbij hoe democratische instituten onder druk staan. Holtland neemt ons mee in de ontwikkelingen in Centraal en Oost-Europa en vertelt hoe politieke leiders hun autocratisch optreden verhullen met een democratische laagje. ‘’Pas als je de wetten in hun onderlinge samenhang beziet, komt het ondemocratische monster tot leven” – Jenne Jan Holtland.

Voertaal: Nederlands

FILMZAAL 22:15 Documentaire – The Cleaners
Een fantastische, opwindende en bijzonder actuele film over hoe de sociale media de wereld aan het stukmaken is. Regisseurs Hans Block en Moritz Riesewieck weten toegang te krijgen tot de mensen die de ondankbare taak hebben om te bepalen wat wel of niet op Facebook mag staan. Vanuit een anoniem kantoorgebouw in de Filipijnen wordt de hele wereld gescand. Veelal zonder enige kennis van verschillende culturen, geschiedenis, politiek of seks proberen de cleaners de protocollen zo goed mogelijk toe te passen. Voor het eerst krijgen we inzicht in waarom bepaalde beelden wel of niet gezien mogen worden. Maar ook hoe de gebruikte algoritmes verontwaardiging pushen. Langzaam wordt duidelijk hoe Facebook een soort moderne versie van George Orwell’s 1984 is geworden.

Nederlandse ondertiteling

In De Salon vindt gelijktijdig de ‘Speech Battle | Schrijf een speech voor een dictator!’ plaats. 


Why does a democracy slip off into dictatorship? Which processes lie at heart of this change? During the Night of Dictatorship, we will look into forces undermining democracy in the 21st century, together with tech journalists Jamie Bartlett and Eva de Valk. They will engage in conversation about Bartlett’s provoking statement: ‘Internet is killing democracy’. In addition, Central and Eastern European correspondent Jenne Jan Holtland will speak on political leaders in Poland and Hungary and how they conceal their autocratic leadership with democratic resources.

The Night of Dictatorship consists of parts spoken in English and parts spoken in Dutch. The evening starts at 20:00 and ends at 23:00 with several breaks in between. Keep an eye open for the definitive program, it will be up the week before.

Program:

Opening reading – Jamie Bartlett 
The provoking statement of Bartlett, director of Centre for the Analysis of Social Media of the British thinktank Demos, reads: ‘’The internet is killing democracy and digital technology is unfit for the digital age. But we can still save democracy.’’ According to Bartlett our media are full of stories about Big Tech, Russian hackers and the impact of Facebook on politics, but these stories ignore the underlying problem. As stated in Bartlett’s book ‘People vs Tech’ the issue starts at the roots: digital technology and democracy don’t go together. Bartlett will speak about his statement, present his solution and engage in conversation with Eva de Valk (tech journalist at NRC Handelsblad). 

Great news: the first 60 people who buy a tickets for the Night of Dictatorship will receive a FREE copy of ‘The People Vs Tech: How the internet is killing democracy (and how we save it)’ by Jamie Bartlett!

Language: English

Poland and Hungary – Autocratic leadership in the making – Jenne Jan Holtland
As Central and Eastern European correspondent at De Volkskrant, Jenne Jan Holtland watches democratic institutes under pressure from up close. Holtland will take us through the developments in Central and Eastern Europe and speaks about the issue of political leaders who hide their autocratic leadership with a superficial democratic layer. ‘’When you see the laws put together, the undemocratic monster will reveal itself’’ – Jenne Jan Holtland.

Language: Dutch

Film 22:15 Documentary – The Cleaners 
A fantastic, exciting and very topical film about how social media is destroying the world. Two young German filmmakers manage to gain access to one of the better guarded secrets of Facebook. It is the beginning of a documentary as a thriller, which digs deeper and deeper into social media and shows how it distorts and affects our world. For the first time we gain insight into why certain images may or may not be seen. But also how the algorithms used push outrage. Slowly it becomes clear how Facebook has become a kind of modern version of George Orwell's 1984. 

Subtitles: Dutch

X