• Mena Muria: Een treinkaping in de polder
Podium / ma 8 mei / 20:30

Mena Muria: Een treinkaping in de polder

Sommige episodes uit de Nederlandse geschiedenis lijken uit ons collectief geheugen te zijn weggevaagd. Het verhaal van de Molukkers in Nederland is daar één van. Waarom werden er immers in de jaren ‘70 politieke guerrilla acties door jonge Molukkers ondernomen? Welke motieven en frustraties gingen daar achter schuil? Hoe reageerde de Nederlands overheid? En waarom is dit ook vandaag de dag nog actueel en relevant?

Nadat de Molukkers aan Nederlandse zijde hadden gevochten tijdens de dekolonisatieoorlog was er voor hen in het Indonesië van Soekarno geen plek meer. De Nederlandse regering besloot de voormalig Molukse KNIL-militairen en hun families tijdelijk naar Nederland over te brengen, met de belofte dat ze na 6 maanden konden terugkeren naar hun thuisland, een eigen Molukse staat. Een belofte die nooit werd ingelost. De Molukkers verloren hun baan als militair en kregen te maken met discriminatie, integratieproblemen en vaak erbarmelijke levensomstandigheden. Daarnaast werd het perspectief op terugkeer alsmaar minder realistisch. Gesterkt door het gedeeld gevoel van onrechtmatige behandeling en algemene miskenning, gingen 2e generatie Molukkers over tot guerilla acties, waarvan de treinkapingen een symbool geworden zijn voor de woede en onmacht die toen heerste binnen de Molukse gemeenschap.

Tijdens de tweede aflevering van de serie Mena Muria belichten we de motieven van deze groep jonge Molukkers, om zo tot meer begrip te komen voor hun acties. We plaatsen de gebeurtenissen in historisch perspectief en belichten de verschillen tussen de turbulente periode van de jaren ’70 en die van nu. Ook de reactie van de Nederlandse overheid toen staat niet buiten discussie. Kunnen we zeggen dat er fouten gemaakt zijn? Hebben we wel degelijk geleerd uit het verleden? En hoe zou de Nederlandse overheid nu handelen in soortgelijke situaties?

Met o.a. Frank Westerman, schrijver van Een woord Een Woord, en met Sylvia Pessireron, auteur van Gesloten Koffers en de Verzwegen Soldaat.

Foto Sylvia Pessireron: Wim van der Hulst

X