• Medische Missers
Podium / ma 29 okt / 20:00

Medische Missers

over het doorbreken van de zwijgcultuur in ziekhuizen

Afgelopen april kwam het Universitair Medisch Centrum Utrecht in het nieuws toen ze samen met patiënte Adrienne Cullen naar buiten traden om te vertellen over de medische misser die mevrouw Cullen uiteindelijk fataal zal worden. Het was een dappere eerste stap naar meer transparantie, maar kreeg direct een nare bijsmaak. Zembla-journalist Ton van der Ham werd de toegang ontzegt tot de lezing in het UMC en zelfs aangehouden. Vanavond doorbreken we de zwijgcultuur rond medische missers met betrokkenen.

Hoe kon een stap richting meer transparantie toch nog zo uit de hand lopen? Het verhaal van Adriënne Cullen staat niet op zichzelf. Rond medische missers heerst een zwijgcultuur. Ziekenhuizen en artsen zijn bang om openlijk te vertellen over hun fouten. Die terughoudendheid is begrijpelijk: er is geen beroep ter wereld waarbij het kleinste foutje al fataal kan zijn. Ook zijn er aanwijzingen dat de Amerikaanse ‘claimcultuur’ meer voet aan de grond krijgt in Nederland. Tegelijkertijd staat het belang, en het leven van de patiënt voorop. Hoe kunnen ziekenhuizen en artsen beter om gaan met fouten, en er van leren? 

Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met de Prof. dr. Bob Smalhout Stichting. Deze stichting is vernoemd naar de overleden hoogleraar, medicus en columnist die een voorvechter was van transparantie over medische fouten en kritiek op de eigen beroepsgroep niet schuwde. De stichting is opgericht om de strijd van Smalhout als het gaat om een eerlijke en transparante gezondheidszorg bij medische fouten.

X