• Onder professoren: Paul Scheffer vs. Leo Lucassen over De toekomst van migratie
Podium / 7 sep 2018 / 20:00

Onder professoren: Paul Scheffer vs. Leo Lucassen over De toekomst van migratie

Onder Professoren

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo.

Migratie en Integratie zijn emotionele onderwerpen van debat. Het is een onderwerp dat als geen ander de politiek en het stemgedrag van burgers lijkt te beïnvloeden. De twee Nederlandse deskundigen die deze onderwerpen al decennia volgen buigen zich gezamenlijk over de toekomst van migratie. Deze avond benaderen we migratie vanuit een wetenschappelijk oogpunt met Paul Scheffer en Leo Lucassen. 

Het gesprek wordt gevoerd naar aanleiding van de recente publicatie van twee essays van de beide professoren op verzoek van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid (WRR). Hedendaagse migratiebewegingen zetten het huidige migratiebeleid onder druk en roepen de vraag op of aanpassingen nodig zijn. Ter stimulering van het beleidsdebat heeft de WRR twee wetenschappers gevraagd om een essay te schrijven over de toekomst van het migratiebeleid: Prof dr. Leo Lucassen (UL) en Prof. dr. Paul Scheffer (UvA/TiU).

In deze essays staat de vraag centraal of het huidige migratiebeleid aanpassing behoeft in het licht van hedendaagse migratiebewegingen. Lucassen en Scheffer schetsen vervolgens nieuwe handelingsperspectieven. Lucassen doet voorstellen om vormen van circulaire arbeidsmigratie binnen Europa mogelijk te maken. Een onderdeel van zijn voorstel is dat arbeidsmigranten door het betalen van premies zich geleidelijk en getrapt kunnen ‘inkopen’ in de verzorgingsstaat. Scheffer benadrukt de betekenis van politieke wilsvorming over diverse vormen van migratie, waaronder arbeids- en asielmigratie. Humane en verdraagzame gemeenschappen bestaan bij de gratie van grenzen, en over die grenzen dient een open publiek debat te worden gevoerd.

Lees hier alvast de essays van de beide professoren gepuliceerd op verzoek van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid (WRR).

Het gesprek vindt plaats o.l.v. Yoeri Albrecht (Directeur De Balie).

Leo Lucassen is een Nederlandse historicus. Lucassen promoveerde in 1990 op het proefschrift En men noemde hen zigeuners. De geschiedenis van Kaldarasch, Ursari, Lowara en Sinti in Nederland, 1750-1944. Hij heeft zich sindsdien in de geschiedenis van migratie en integratie gespecialiseerd. Sinds 1 november 2005 is hij hoogleraar sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden en daarnaast sinds september 2014 hoofd onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 

Paul Scheffer is hoogleraar Europese studies in Tilburg. Eerder bekleedde hij in Amsterdam de Wibautleerstoel grootstedelijke problematiek. Hij is bekend als publicist, onder meer als auteur van het artikel 'het multiculturele drama' uit 2000. Scheffer was aanvankelijk journalist en medewerker van het wetenschappelijk bureau van de PvdA.

X