• Leve Amsterdam: George Ferguson
Podium / wo 13 dec / 20:00

Leve Amsterdam: George Ferguson

de weerbare stad

In tijden van klimaatverandering, terrorisme en sociale spanningen moeten we volgens George Ferguson het sociale weefsel in onze steden en buurten versterken. Een goede stad is volgens hem een weerbare stad, waar gemeenschappen in staat zijn de schokken en spanningen te absorberen die op ons afkomen. George Ferguson, voormalig gekozen burgemeester van Bristol (De groenste stad van 2015), onderzoekt in De Balie vanuit zijn ervaring als architect, stadsplanner en ondernemer, hoe vitaal onze steden zijn. Is Amsterdam een weerbare stad?

“You cannot produce a good city without breaking rules”, had George Ferguson als motto toen hij de eerste gekozen burgemeester was in Bristol (2012-2016). Bristol was een stad in transitie, met een grote kloof tussen arm en rijk. Ferguson transformeerde Bristol tot proeftuin van nieuwe ideeën en ontwikkelingen. De stad werd mede door zijn veranderingen verkozen tot Green Capital of Europe 2015 op basis van investeringsplannen op het gebied van transport en energievoorziening. Nu, gelooft hij heilig, is het de beurt aan Amsterdam voor grote veranderingen. Hij gaat erover in gesprek met Amsterdamse politici, experts en belanghebbenden. Houd de site in de gaten voor de definitieve line-up! 

Over Leve Amsterdam
Bij de landelijke verkiezingen stond er veel op het spel, maar voor wie invloed wil hebben op zijn eigen buurt, wijk en straat zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 een cruciaal moment. Hoe moet Amsterdam er over 10 jaar uitzien? De stad is drukker dan ooit, de woningmarkt kookt droog en tegelijkertijd laat onderzoek zien dat tegenstellingen in de stad tussen arm en rijk, wit en zwart en hoog- en laagopgeleid nog volop aanwezig zijn. Daarom vraagt De Balie in de reeks ‘Leve Amsterdam’ inspirerende buitenlandse denkers het debat in Amsterdam open te breken met hun visie en expertise. Leve Amsterdam bestaat uit een drieluik, met in het najaar visies van buitenlandse sprekers, vervolgens gesprekken met lijsttrekkers en daarna het grote lijsttrekkersdebat.

Voertaal: Engels


A good city is a resilient city – one with a safe and healthy environment that invests in its social fabric for the benefit of all. As we come under increasing threats from climate change, terrorism and social tensions we need to plan our cities and neighborhoods, not just for physical change, but vitally for social resilience to reinforce communities and strengthen their ability to withstand the shocks and stresses that are thrown at us. George Ferguson, former elected mayor of Bristol, European Green Capital 2015, brings a lifetime's experience as architect, urbanist and cultural entrepreneur to the vital issue of the revitalization of our cities, the encouraging of a circular economy and the reclaiming of our streets and spaces for healthy and enjoyable living and social interaction. Can Amsterdam be that resilient city?

''You cannot produce a good city without breaking rules”, said George Ferguson when he was the first elected mayor of Bristol from 2012 until 2016. Bristol was a city in transition, with a big gap between the rich and the poor. Ferguson sees his home city as an urban and environmental laboratory and ensured Bristol played an international role as 2015 European Green Capital. As a visitor and admirer of Amsterdam he celebrates its unique qualities but suggests there is much to learn here too. He will discuss this with municipal politicians, experts and stakeholders. Please watch the site for the line-up!

About Long Live Amsterdam
The stakes were high for our national elections, but for the people who want to exert influence on their local neighborhood, community and streets, the municipal elections of March 21th 2018 is a crucial moment. What should Amsterdam be like in ten years from now? Amsterdam is more crowded than ever, the housing market is under pressure and tension between poor and rich, white and black and low and high educated people is still there. That’s why De Balie invites interesting international and national speakers to fuel the debate in Amsterdam with their vision and expertise. All visions will come together in the run-up to the big municipal debate organized on March 20th!

Language: English

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Koninklijke Industrieele Groote Club 

X