• Inclusive Cities
Podium / 6 apr 2017 / 20:00

Inclusive Cities

Rebuilding collective identities after the war

Video on demand: De Balie TV and De Balie Vimeo.

De Balie and architect Arna Mackic present a three part series about the role of architecture in the creation of inclusive cities. We investigate this by looking at former and current war-torn countries like Bosnia – Herzegovina and Syria, but also by looking at Western – European cities like Amsterdam, Stockholm and Paris, that because of shifting demographic compositions need to question their identity again and build on a common and shared heritage.

In the first episode we consider the relation between architecture and conflict. The impact of the destruction of buildings, squares and bridges that functioned as a symbol for a shared history and identity is huge. How can cities rebuild themselves and how can architecture create peaceful coexistence between different groups of people? How can
countries, governments, companies, and cities construct collective identities and inclusive
futures through architecture? The Dutch – Bosnian architect Arna Mackic and the Syrian architect Mohamed al Mufti will, assisted by their research and work, talk about the importance of creating inclusive, public spaces. Spaces which are based on common rituals and traditions and can be appropriated by different groups. Places that can acknowledge and reflect the pain of war, but by making them common ground, can also perform a healing function. 

To conclude, we look at how we can apply lessons from cities who are destroyed by conflict to cities in Western Europe. How can the west, with its often segregated cities and big shifting demographics create spaces that stimulate collectivity and solidarity and how can we make ‘charged’ national heritage inclusive?

Arna Mackic is connected as an architect to studio L A – founded in 2016 together with Lorien Beijaert – and is also head of the architecture department at the Gerrit Rietveld Academie. L A uses architecture and spatial models as an experimental space to investigate societal issues. The projects often focus on the subject ´collective identity´. One example is Mackic´s praised research and book ´Mortal Cities & Forgotten Monuments´ about the destruction and reconstruction of the city Mostar in Bosnia – Herzegovina. 

Mohamed Al Mufti (1976) is a Syrian architect, academic and artist. 
He graduated from Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles, and started a professional carrier in France, with social housings and educational projects.
He was awarded for a "re-inventing social housing" project in France. He also took part in several architectural exhibitions and publications. In 2008 he created his Atelier in Damascus and focused on educational and cultural and public space project Since War in Syria, he has been involved in several programs, lectures, workshops and debates about reconstruction. 

Writer and journalist Chris Keulemans gives an introduction and engages in a conversation with both architects. Keulemans travelled recently to Beirut to think with a group of Syrian and Lebanese architects about the restoration of Syria. He also wrote a lot about the Balkan war and travelled and worked a lot in Bosnia – Herzegovina. Currently he is chronicler of Amsterdam North. 

Bengin Dawod is an Architect and Urban designer. He works for Common Affairs and Advices the city of Amsterdam on the development strategy of the refugee camp (Zaatari ) in Jordan. He Initiated The Soul of the City project which is focused on the reconstruction of post conflict cities, which askes to think beyond current practice, and involves wider set of disciplines than professionally trained architects and urban planners, in who might understand, through their collaboration, the invisible layer of the city.
 

NEDERLANDS:

De Balie en architect Arna Mackic presenteren een drieluik over de rol van architectuur in het creëren van inclusieve steden. We onderzoeken dit aan de hand van landen als Bosnië-Herzegovina en Syrië die verwoest zijn door oorlog en weer opnieuw moeten worden opgebouwd, maar ook West-Europese steden als Amsterdam, Stockholm en Parijs die door de verschuivende demografische samenstellingen hun identiteit opnieuw moeten bevragen en bouwen aan nieuw en gedeeld erfgoed.

In de eerste aflevering staan we stil bij de relatie tussen architectuur en conflict. De impact van de verwoesting van gebouwen, pleinen en bruggen die symbool stonden voor een gezamenlijke geschiedenis en identiteit is groot. Hoe moet een stad na een oorlog worden opgebouwd en wie gaat daarover? De Nederlands-Bosnische architect Arna Mackic en de Syrische architect Mohamed al Mufti zullen aan de hand van hun werk en onderzoek vertellen over het belang van het creëren van inclusieve publieke ruimtes. Ruimtes die zijn gebaseerd op gemeenschappelijke rituelen en tradities en die zich door verschillende groepen kunnen worden toegeëigend. Plekken die ook de pijn van de oorlog erkennen en herdenken, maar door ze gemeenschappelijk te maken ook een helende werking kunnen hebben.

Tot slot kijken we naar wat wij in het westen kunnen leren van steden die door conflict zijn verwoest. Hoe kan het westen met zijn vaak gesegregeerde steden en grote demografische veranderingen ruimtes creëren die verbinding en samenhorigheid stimuleren en hoe kunnen we (beladen) erfgoed inclusief maken?

Arna Mackic is als architect verbonden aan studio L A - in 2016 opgericht met Lorien Beijaert – en is daarnaast hoofd van de architectuurafdeling op de Gerrit Rietveld Academie. L A gebruikt architectuur en ruimtelijke modellen als een experimentele ruimte om sociaal-maatschappelijke thema’s te onderzoeken. De projecten hebben vaak betrekking op het onderwerp ‘collectieve identiteit’. Een voorbeeld is Mackic’s bejubelde onderzoek en boek ‘Mortal Cities & Forgotten Monuments’ over de verwoesting en wederopbouw van de stad Mostar in Bosnië-Herzegovina. 

De Syrische Mohamed al Mufti is architect, kunstenaar en musicus. Tot de oorlog werkte hij als architect zowel in Damascus als in Parijs. Momenteel woont hij in Libanon.

Schrijver en journalist Chris Keulemans geeft een inleiding en gaat met beide architecten in gesprek. Keulemans reisde onlangs af naar Beirut om daar met een groep van Syrische en Libanese architecten na te denken over de wederopbouw van Syrië. Daarnaast schreef hij veel over de oorlog op de Balkan en reisde en werkte hij veel in Bosnië-Herzegovina. Momenteel is hij chroniqueur van Amsterdam Noord.

Met de Syrische architect en stadsontwikkelaar Bengin Dawod kijken we naar wat wij in het westen kunnen leren van steden die door conflict zijn verwoest. Hoe kan het westen met zijn vaak gesegregeerde steden en grote demografische veranderingen ruimtes creëren die verbinding en samenhorigheid stimuleren en hoe kunnen we (beladen) erfgoed inclusief maken?

Beeld: Bas Koopmans

 

Tweets
X