• Future Syria: a view from women on the inside
Podium / 27 sep 2018 / 19:30

Future Syria: a view from women on the inside

by IWPR and De Balie

While the Syrians are grappling with the past horrors of IS occupation and continued displacement, Syrian refugees have started returning. But to what country and future? Five Syrian women from a range of backgrounds, all fighting for journalists and civil society to be heard, are in The Hague to talk about the state of their country and the position of women in it.

Did Assad win? Is it really safe enough to go back as some media say? What should be the Dutch position in the rebuilding of their country and how can Dutch policy makers and NGO’s best support female activists? The women who lived under IS rule, regime rule and outside Syria, show short films on women activism in Syria, share their stories and discuss the role of women in present and future Syria. All of them suffered oppression but are still working to build a better Syria through a variety of civil society initiatives.

About the speakers:

Nairouz Al Zoubi is from Daraa and worked as an English teacher for 14 years. She has works with the Women Now organization managing an empowerment program working with women from Ghouta, Idlib and Daraa. She has been selected to attend a workshop in Germany to talk about women struggle for justice and gender equity.

Rania Ali was raised in Raqqa and fled to Kobani, her family’s hometown, after ISIS took over the city. When the terrorist group then laid siege to Kobani, she fled to Turkey, and eventually arrived in Austria, where she resides today. Rania helped create a documentary film on her journey, which was published on the website of The Guardian.

Heba Al-Mohamad is also from Raqqa, where she lived for over a year under IS-control. She is currently a field coordinator in Raqqa Governorate for Euphrates, a Syrian NGO. Heba studied medicine at the University of Aleppo, though she was forced to leave in her fourth year after being detained by the regime due to her activism.

Judy Bolous is a journalist based in Damascus, where she works for local media outlets. She has been arrested by the regime twice. She previously attended a Dutch-funded IWPR training, and she now contributes to IWPR’s Liberated T campaign.

Zaina Erhaim is a Syrian journalist who received multiple awards and was proclaimed one of the hundred most powerful Arab women by Arabian Business and Unsung Heroes. The past five years she has worked as Syrian project coordinator for IWPR, for which she trained more than 100 media activists.

About this programme:

This event is initiated by IWPR and De Balie and part of a tour organized by the IWPR and funded by the Dutch Ministry of Foreign Affairs. For the past ten years IWPR has helped amplify the voices of women throughout Syria. The organization provides training, equipment, mentorship and small grants to civil society organizations and individuals who strive for a tolerant, democratic Syria. For more information about their work in Syria: Syria Stories.

Moderator: Petra Stienen (former human rights diplomat at the Netherlands Embassies in Egypt and Syria, independent advisor and author in the field of democracy, diplomacy, diversity and women rights)

There is a free entrence, but please register with the ticket-button.


Terwijl Syriërs nog worstelen met de gruwelen van de oorlog en voortdurende ontheemding, beginnen tegelijk ook Syrische vluchtelingen terug te keren. Maar naar welk land en wat voor toekomst? We gaan in gesprek met vijf Syrische vrouwelijke activisten met verschillende achtergronden over de staat van hun land, de rol van vrouwen daarin en de toekomst die zij voor ogen hebben.

Heeft Assad gewonnen? Is het echt veilig genoeg om terug te gaan zoals sommige media zeggen? Wat moet de Nederlandse positie zijn in de wederopbouw van hun land? En hoe kunnen Nederlandse NGO’s en beleidsmakers het beste vrouwelijke activisten in Syrië ondersteunen?

We bespreken deze vragen met vijf Syrische vrouwelijke activisten. Ze hebben geleefd onder het Assad regime, IS-heerschappij, en buiten Syrië. Allemaal hebben ze onderdrukking meegemaakt. Maar ondanks dat, blijven ze actief werken aan de opbouw van een beter Syrië. Zo vertonen ze korte films over vrouwenactivisme in Syrië, delen hun verhalen en gaan in discussie over de toekomst van hun land.

Over de sprekers:

Nairouz Al Zoubi is afkomstig uit Daraa en heeft 14 jaar als docent Engels gewerkt. Ze werkt samen met de organisatie Women Now die een empowerment programma beheert dat werkt met vrouwen uit Ghouta, Idlib en Daraa. Nairouz is geselecteerd om deel te nemen aan een workshop in Duitsland om te praten over vrouwen die strijden voor gerechtigheid en gendergelijkheid.

Rania Ali groeide op in Raqqa en vluchtte naar Kobani, de geboortestad van haar familie, nadat ISIS Raqqa overnam. Toen de terroristische groep Kobani belegerde, vluchtte ze naar Turkije en kwam uiteindelijk in Oostenrijk terecht. Rania hielp met het maken van een documentaire over haar reis, die werd gepubliceerd op de website van The Guardian.

Heba Al-Mohamad is ook afkomstig uit Raqqa. Daar heeft ze één jaar onder IS geleefd. Momenteel is ze de veld coördinator voor Raqqa Governorate for Euprates, een Syrische NGO. Heba studeerde medicijnen aan de Universiteit van Aleppo, maar ze werd gedwongen te stoppen in haar vierde jaar, nadat ze gevangen was gezet door het regime vanwege haar activisme.

Judy Bolous is een journalist in Damascus. Daar werkt ze voor lokale media platforms. Ze is twee keer gearresteerd door het regime. Ze heeft eerder deelgenomen aan de door Nederland gefinancierde IWPR training en ze draagt nu bij aan de IWPR’s Liberated T campagne.

Zaina Erhaim is een Syrische journalist die meerdere prijzen heeft gewonnen en uitgeroepen is tot één van de meest krachtige Arabische vrouwen door Arabian Business and Unsung Heroes. De afgelopen vijf jaar heeft zij gewerkt als Syrische project coördinator voor IWPR, waarvoor zij meer dan 100 media activisten heeft getraind.

Over dit programma:

Dit evenement is geïnitieerd door IWPR en De Balie en maakt deel uit van een tour georganiseerd door het IWPR en gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De afgelopen tien jaar heeft IWPR bijgedragen aan de versterking van de stemmen van vrouwen in heel Syrië. De organisatie biedt training, uitrusting, mentorschap en kleine beurzen aan maatschappelijke organisaties en individuen die streven naar een tolerant, democratisch Syrië. Voor meer informatie over het werk van IWPR in Syrië: Syria Stories.

Moderator: Petra van Stienen (voormalig mensenrechten diplomaat bij de Nederlandse ambassade's in Egypte en Syrië). 

De toegang van dit programma is gratis, maar graag wel aanmelden via de ticket-knop.

X