• De Balie leert - over het falende onderwijsbeleid
Podium / 5 okt 2018 / 20:00

De Balie leert - over het falende onderwijsbeleid

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo.

Al decennia lang faalt het Nederlandse onderwijsbeleid in het behalen van geformuleerde doelstellingen. Zowel grote hervormingen (Tweede Fase, Studiehuis, Lerarenregister) als bescheidener interventies (rekentoets, meer gymlessen) bijten hun tanden stuk op de praktijk. Niet zelden wordt er vervolgens met een beschuldigende vinger gewezen naar scholen. Maar klopt dit wel? En hoe kan onderwijsbeleid effectiever en ondersteunend worden aan de praktijk? Vanavond praten we met leraren, beleidsmakers, bestuurders en wetenschappers over de mogelijkheden en beperkingen van onderwijsbeleid ten behoeve van het beste onderwijs voor ieder kind.

In een nieuwe publicatie van Rene Kneyber (docent, lid Onderwijsraad) en Dorien Zevenbergen (beleidsadviseur Onderwijsinspectie) stellen zij het begrip onderwijskwaliteit centraal en hoe het (politieke) beleid daarop stuurt. Wie bepaalt wat die kwaliteit precies is en wie er is verantwoordelijk voor? Hoe kan onderwijsbeleid bijdragen aan een verbetering van die kwaliteit?

Met deze publicatie worden de meest recente zorgen over onderwijskwaliteit van de Onderwijsinspectie opvallend actueel geadresseerd. En worden er suggesties gedaan aan beleidsmakers om beter en zorgvuldiger te werk te gaan.

Met de auteurs gaan we in gesprek over de inhoud en daarin bieden we veel ruimte voor input vanuit het publiek. Komt allen meepraten!

Met onder andere Rene Kneyber (leraar en lid Onderwijsraad), Dorien Zevenbergen (beleidsadviseur Onderwijsinspectie), Edith Hooghe (Hoogleraar Onderwijsbestuur Universiteit Tilburg). 

X