• Capitalism: in search for an alternative
Podium / wo 10 okt / 20:30

Capitalism: in search for an alternative

The financial crisis, the Occupy movement, Brexit and the ongoing discussions about the rising economic inequality have caused a decline in enthusiasm about capitalism as the one and only system. Is capitalism a sustainable economic system? Giacomo Corneo, professor of Social Policy and Public Finance at the Free University of Berlin, proposes to gradually transform the current economic system so as to share prosperity and foster democratic participation.

His new book Is Capitalism Obsolete? is written as a conversation between him and his daughter. The book is a journey through all alternative options: from Plato’s Republic to diverse modern models.

On this evening, Giacomo Corneo will talk about the outcome of this journey. 

Albert Jan Kruiter is publicist and co-founder of the Instituut for ‘Publieke Waarden’. The IPW develops new ways to realize accessible public and social care. He thinks highly of our welfare state, but is not afraid to criticize and deconstruct our bureaucracy. We will talk with him about the way capitalism can be put to work for social goals.

Editor: Sophie Rutenfrans


De financiële crisis, de Occupy-beweging, Brexit en een groeiende economische ongelijkheid zorgen voor een deuk in de populariteit van kapitalisme. Is kapitalisme een duurzaam economisch systeem? Giacomo Corneo, professor of Social Policy and Public Finance aan de Freie Universität van Berlijn, stelt voor om het huidige economische systeem te veranderen naar een systeem waarin welvaart beter wordt verdeeld en waarin actieve deelname aan de democratie wordt gestimuleerd. 

Zijn nieuwste boek Is Capitalism Obsolete? is geschreven als een gesprek tussen hem zijn dochter. Het boek is een reis langs alle alternatieven: van Plato's Republiek naar andere moderne modellen. 

Tijdens deze avond zal Corneo praten over de uitkomsten van zjn reis.

Albert Jan Kruiter is publicist en mede-oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). Het IPW ontwikkelt nieuwe manieren om publieke waarde te realiseren tegen minder kosten. Hij heeft een hoge pet op van onze verzorgingsstaat, maar deinst er niet voor terug onze bureaucratie fanatiek te deconstrueren en ontwrichten. Met hem zullen we spreken over hoe kapitalisme ingezet kan worden voor sociale zaken

Redacteur: Sophie Rutenfrans


 

X