• 'Stop romanticising prostitution' by Melissa Farley
Podium / wo 8 nov / 20:00

'Stop romanticising prostitution' by Melissa Farley

let's stop romanticising prostitution

Nederland legaliseerde prostitutie in 2000, in een oprechte poging de situatie van vrouwen in de seksindustrie te verbeteren. Die legalisering riep de afgelopen jaren verhitte discussies op, nadat bleek dat mensenhandel in de prostitutie een ernstig probleem bleef en ook de positie van prostituees niet verbeterde. Maar kan je de positie van vrouwen in de seksindustrie wel verbeteren als je diezelfde industrie in leven houdt? De Amerikaanse psycholoog en onderzoeker Melissa Farley, stelt van niet. Farley heeft twintig jaar lang internationaal onderzoek gedaan naar de langetermijneffecten van prostitutie en seksueel geweld.

Volgens Farley is prostitutie intrinsiek schadelijk voor vrouwen. Zij noemt het een mythe dat het legaliseren van prostitutie die schade zou beperken. In haar lezing legt zij uit welke mechanismes prostitutie schadelijk maken en waarom zij het belangrijk vindt dat mensen stoppen met het romantiseren van de seksindustrie. Uit haar onderzoeken komen hoge percentages naar voren als het gaat om het aantal vrouwen dat slachtoffer wordt van geweld in de seksindustrie en de psychologische schade die daarvan het gevolg is.

De prostitutie-aanpak waar Farley voor pleit staat haaks op het Nederlandse beleid. Nederland legaliseerde prostitutie in 2000, in een oprechte poging de situatie van vrouwen in de seksindustrie te verbeteren. Die legalisering riep de afgelopen jaren verhitte discussies op, nadat bleek dat mensenhandel in de prostitutie een ernstig probleem bleef en ook de positie van prostituees niet verbeterde.
Melissa Farley (1942) publiceerde tientallen wetenschappelijke artikelen en twee boeken, waaronder een studie naar seksuele uitbuiting in Nevada, de enige staat in de VS waar legale bordelen zijn. Ze is de oprichter en directeur van de organisatie Prostitution Research and Education in San Francisco.

Moderator Myrthe Hilkens

Dit programma is een samenwerking tussen Renate van der Zee en De Balie.

Voertaal: Engels


In 2000 the Netherlands legalised prostitution in a sincere attempt to improve the situation of women in the sex industry. That same legalisation led to heated discussions on the subject, after the proven continuing of human trafficking in the industry and the lack of improvement of the position of prostitutes. Is it even possible to improve the position of women in the sex industry when the industry itself is being kept alive? The American psychologist and researcher Melissa Farley states not. For over twenty years Farley has been researching the long-term effects of prostitution and sexual abuse.

According to Farley prostitution is intrinsically damaging to women. The legalisation of prostitution being damage controlling is a myth, so she says. In her lecture she will explain the harmful mechanisms of prostitution and why she thinks it is so important for society to stop romanticising the sex industry. Her different researches show high percentages in the number of women in the industry becoming a victim of sexual abuse, and the consequential psychological damage they suffer.

Farley pleads for an approach of the industry opposite to the current Dutch policy. In 2000 the Netherlands legalised prostitution in a sincere attempt to improve the situation of women in the sex industry. That same legalisation led to heated discussions on the subject, after the proven continuing of human trafficking in the industry and the lack of improvement of the position of prostitutes.

Melissa Farley (1942) published numerous scientific articles and two books, among which a research on sexual exploitation in Nevada, the only state in the US where brothels are legalised. Farley is the founder and CEO of the organisation Prostitution Research and Education in San Francisco.

Moderator: Myrthe Hilkens

Language: English

X