• What's Art...-Art/Violence
Cinema / 30 apr 2015 / 20:00

What's Art...-Art/Violence

De voertaal van dit programma is Engels. 

Op 04 April 2011 werd theatermaker en visionair Juliano Mer-Khamis vermoord voor de deuren van het door hem zelf opgerichte Freedom Theatre in het Palestijnse vluchtelingenkamp Jenin. De documentaire Art/Violence volgt drie van Juliano’s studenten die na zijn dood stilstaan bij de invloed van Juliano op hun leven, zijn visie op de relatie tussen kunst en politiek en nadenken over zijn nalatenschap.

Interview en theater, realiteit en fantasie lopen in deze documentaire moeiteloos in elkaar over en tonen het publiek de kracht van kunst in het verstikkende klimaat van de bezetting. Voorafgaand zal Udi Aloni, een van de makers van de film, een inleiding geven.

Over de maker:
Udi Aloni (1959) is geboren in Israël en is een filmmaker, schrijver en kunstenaar. Hij richt zich met name op de onderlinge verhoudingen tussen kunst, politiek en religie in de Israël-Palestijnse geschiedenis en Duits-Joodse filosofie. Aloni’s films worden wereldwijd vertoond. In al zijn werk klinkt een sterk pleidooi door voor rechtvaardigheid, vrede en solidariteit tussen Israël en Palestina. Aloni was verbonden aan het Freedom Theater in Jenin als filmdocent op het moment dat Juliano Mer-Khamis werd vermoord. In de nadagen van zijn dood bracht Aloni met de acteurs van het Freedom Theater Wachten op Godot op de planken.

Over What’s Art Got to Do With it?:
Van 29 april t/m 1 mei komen 30 kunstenaars uit Israël, Palestina, Nederland en Vlaanderen samen in De Balie voor What’s Art Got to Do With it?, een driedaagse culturele conferentie met debatten, film, dans, theater en literatuur – over kunst in de context van het Israël/Palestina-conflict, en de complexe relatie tussen de kunstsector, de overheid, en het publiek. Een breed debat over kunst waarin de kunst zélf een belangrijke rol speelt.

Klik hier om een passe-partout te kopen die geldig is voor de hele conferentie, m.u.v. de Expertmeeting.

What’s Art Got to Do With It? wordt georganiseerd door De Balie, Dancing on the Edge en Een Ander Joods Geluid. Gesponsord door Nederlands Letterenfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, Leonhard-Woltjer Stichting, Dutch Culture en KunstenIsraël.

    

This program will be held in English. 

On the 4th of April, 2011, theatre director and visionary Juliano Mer-Khamis was murdered in front of his own established Freedom Theatre in the Palestinian refugee camp of Jenin. The documentary Art/Violence follows three of Juliano’s students who reflect on the influence Juliano had on their lives, his ideas about the relationship between art and politics, and how to think about his legacy.

In Art/Violence, interview and theatre, reality and phantasy, overlap easily. It shows the power of art in the stifling atmosphere of occupation. One of the creators Udi Aloni will give an introduction before the film.

About the creator
Udi Aloni (1959), born in Israel, is a filmmaker, writer, and visual artist. He focuses primarily on the interrelations between art, politics, and religion in Israeli-Palestinian history and German-Jewish philosophy. Aloni’s films are screened worldwide. All his works can be seen as strong pleas for justice, peace, and solidarity between Israel and Palestine. At the moment that Juliano Mer-Khamis was killed, Aloni was closely connected to the Freedom Theatre. In the days after Juliano’s death, Aloni produced the famous play Waiting for Godot in collaboration with the actors of the Freedom Theatre. 

 About What’s Art Got to Do With it?
From April 29th until May 1st 30 artists from Israel, Palestine, the Netherlands, and Flanders come together in De Balie for What’s Art Got to Do with It?, a three-day cultural conference - with discussions, film, dance, theatre, and literature – about art in the context of the conflict, and the complex relations between (the) art (scene), government, and public. An in-depth debate about art, in which art itself plays a major role. What’s Art Got to Do with It? is organized by De Balie, Dancing on the Edge, and A Different Jewish Voice. 

Click here to purchase a passe-partout useable for the entire conference, with the exception of the Expertmeeting.


                   

X