• What's Art...-Ajami + Q&A with filmmakers
Cinema / 1 mei 2015 / 14:30

What's Art...-Ajami + Q&A with filmmakers

De voertaal van dit programma is Engels. 

In 2009 maakte Yaron Shani, een Joodse Israëliër, en Scandar Copti, een Palestijnse inwoner van Israël, de film Ajami die uitgroeide tot een internationale hit en werd genomineerd voor diverse prijzen. De film speelt zich af in de wijk Ajami in Jaffa, Israël – een smeltkroes van Joden, Moslims, en Christenen die weliswaar naast elkaar leven maar wiens culturen en ideeën vaak in conflict zijn.

De film brengt verschillende verhaallijnen bij elkaar – van een Palestijnse vluchteling die illegaal werkt om een levensreddende operatie te financieren tot een Joodse politiedetective, wiens leven volledig in beslag wordt genomen met de zoektocht naar zijn vermiste broer. Wanneer in de film de levens van deze personages steeds meer verstrengeld raken, resulteert dit in een dramatische botsing van verschillend werelden en tussen vijanden die leven als buren.

Ajami is geprezen om het genuanceerde beeld dat de film geeft van het leven in Israël. De film rijkt de kijker geen makkelijke oplossingen aan of duidelijke, politieke boodschap, maar geeft een kijk in het dagelijkse, politieke leven in Jaffa.

Na de vertoning van Ajami is er een Q&A met makers Yaron Shani en Scandar Copti en directeur van SAVAN Eddy Appels.

Over What’s Art Got to Do With it?:
Van 29 april t/m 1 mei komen 30 kunstenaars uit Israël, Palestina, Nederland en Vlaanderen samen in De Balie voor What’s Art Got to Do With it?, een driedaagse culturele conferentie met debatten, film, dans, theater en literatuur – over kunst in de context van het Israël/Palestina-conflict, en de complexe relatie tussen de kunstsector, de overheid, en het publiek. Een breed debat over kunst waarin de kunst zélf een belangrijke rol speelt.

Klik hier om een passe-partout te kopen die geldig is voor de hele conferentie, m.u.v. de Expertmeeting.

What’s Art Got to Do With It? wordt georganiseerd door De Balie, Dancing on the Edge en Een Ander Joods Geluid. Gesponsord door Nederlands Letterenfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, Leonhard-Woltjer Stichting, Dutch Culture en KunstenIsraël.

    

This program will be held in English.

In 2009 Yaron Shani, a Jewish Israeli, and Scandar Copti, a Palestinian citizen of Israel, joined forces. Their film Ajami. became an international hit and was nominated for various awards. The neighbourhood Ajami in Jaffa, Israel –a melting pot of Jews, Muslims, and Christians who all live together, but whose cultures and ideas are often in conflict-is the main subject.

Different story lines – from a Palestinian refugee who works illegally to finance a life-saving operation to a Jewish police detective, obsessed with finding his missing brother- are closely interwoven. As the life stories of these characters gradually intersect, this results in a dramatic collision of different worlds, a collision between enemies living as neighbours.

Ajami is prized for the nuanced image it gives of life in Israel. The film does not offer its viewers easy solutions or a clear political message, but gives a glimpse of the daily, political life in Jaffa.

The screening of Ajami is followed by a a Q & A with film makers Yaron Shani and Scandar Copti.

About What's Art Got to Do With It?
From April 29th until May 1st 30 artists from Israel, Palestine, the Netherlands, and Flanders come together in De Balie for What’s Art Got to Do with It?, a three-day cultural conference - with discussions, film, dance, theatre, and literature – about art in the context of the conflict, and the complex relations between art (scene), government, and public. An in-depth debate about art in which art itself plays a major role. What’s Art Got to Do with It? is organized by De Balie, Dancing on the Edge, and A Different Jewish Voice.

Click here to purchase a passe-partout useable for the entire conference, with the exception of the Expertmeeting.

 

                   

X