• IDFA: (Un)heard: Yours in Sisterhood.
Cinema / di 20 nov / 21:15

IDFA: (Un)heard: Yours in Sisterhood.

IDFA 2018

Niet alle mensen die zich uitspreken, worden gehoord. De collectieve doofheid tegenover het spreken en denken van vrouwen kent een lange, lelijke en systematische geschiedenis. Daaruit werd het feminisme geboren. Dit tweeluik richt zich op vrouwenverhalen die gehoord moeten worden. Of het nu om de pijnlijk intieme verhalen van vrouwenbesnijdenis gaat, of om lezersbrieven die nooit in een feministisch tijdschrift gepubliceerd werden.

Een avond van luisteren met In Search…, Yours in Sisterhood, met introducties van Whitney Krens en Sydney Lowell. Na de filmvoorstellingen volgen nagesprekken met de regisseurs Beryl Magoko (In Search…) en Irene Lusztig (Yours in Sisterhood).

Met om 18:30 (Un)heard: In Search… en om 21:15 (Un)heard: Yours in Sisterhood.


The idea is a simple and powerful one: somewhere in the United States, a woman reads a letter sent 40 years ago to Ms., which launched in 1972 and was the first mainstream feminist magazine in the country.

Filmmaker Irene Lusztig sifted through the archive of letters and sought out suitable readers for each one she selected—the writers and the readers have more in common than their place of residence. A policewoman reads aloud a letter from someone who couldn’t get work as an officer or security guard because she was a woman. At a gas station, the frustrations of a garage owner are heard at last. Some of the letters are read aloud by their original authors. How do they look back at the women they once were?

The readers look straight into the static camera as they stand on a lawn, a street or a sidewalk. In the background, life goes on as usual. Afterwards, the readers provide their reaction to the letter. The sheer variety of women, subject matter and opinions means this film is a fascinating study of feminism: then, now and in the future.

A spoken word introduction before the film will be given by Sydney Lowell.
After the screening moderator Absaline Hehakaya (head of cinema De Balie) will enter into conversation with director Irene Lusztig

Language: English


Het idee is simpel en krachtig: ergens in hedendaags Amerika leest een vrouw een veertig jaar oude brief aan het tijdschrift Ms. voor. Dit blad, opgericht in 1972, was het eerste feministische mainstream tijdschrift in de Verenigde Staten.

Filmmaker Irene Lusztig spitte het brievenarchief zorgvuldig door en zocht er passende brieflezers bij – schrijver en lezer hebben meer met elkaar gemeen dan alleen hun woonplaats. Een politieagent leest een brief voor van iemand die geen baan kon krijgen als agent of bewaker, alleen omdat ze vrouw was. Bij een benzinepomp krijgen de frustraties van een nooit serieus genomen garagist eindelijk een stem. Soms worden de brieven voorgelezen door de schrijfster van toen. Hoe kijken zij terug op de vrouwen die zij toen waren?

De lezers kijken recht in de camera, die altijd stil staat op een gazon, straat of stoep. Op de achtergrond gaat het leven gewoon door. Na afloop reageren ze op de brief. De verscheidenheid aan vrouwen, onderwerpen en meningen maakt van deze film een fascinerend onderzoek naar feminisme toen, nu en in de toekomst.

Vooraf de voorstelling zal Sydney Lowell een spoken word introductie geven. Na afloop van de filmvoorstelling gaat moderator Absaline Hehakaya (hoofd Cinema De Balie) in gesprek met regisseur Irene Lusztig.

Voertaal: Engels

Speeltijden & Tickets
X