• IDFA: Touch Me Not
Cinema / zo 18 nov / 12:45

IDFA: Touch Me Not

IDFA 2018

This winner of the Golden Bear at the 2018 Berlin Festival breaks new ground in many aspects of documentary cinema as it explores the fluid boundary between reality and fiction. Together, Adina Pintilie and her three main protagonists examine the universal human need for intimacy and question the standard ideals of beauty.

Laura (played by actor Laura Bensen) doesn’t like being touched, and she confronts her phobia in a series of encounters—with a sex therapist, a transsexual and an escort. Her journey of discovery is intercut with scenes from group therapy sessions in which Tómas (Tómas Lemarquis, who's completely hairless), Christian (Christian Bayerlein, who has a progressive muscle disease) and his lover all lay themselves bare—figuratively and literally.

In many films the camera is used to establish the boundary between filmmaker and subject, but here it’s an instrument of unification, mutual examination and exploration. The whites and soft gray tints in which Pintilie captures these scenes might sometimes feel clinical, but they harbor a warm, beating heart filled with despair, love and empathy.

Language: English


Deze in vele opzichten grensverleggende documentaire, winnaar van de Gouden Beer op het filmfestival van Berlijn in 2018, begeeft zich op de fluïde scheidslijn tussen fictie en realiteit. Samen met haar drie hoofdpersonages onderzoekt Adina Pintilie de universele menselijke behoefte aan intimiteit en zet ze vraagtekens bij het klassieke schoonheidsideaal.

Laura (belichaamd door actrice Laura Bensen) wil niet aangeraakt worden en zoekt in diverse ontmoetingen – met een sekstherapeut, een transseksueel, een escort – de confrontatie met haar fobie. Haar zoektocht wordt doorsneden met beelden van groepstherapiesessies. Daarin geven zowel de compleet haarloze Tómas (Tómas Lemarquis) als de aan een progressieve spierziekte lijdende Christian (Christian Bayerlein) en diens geliefde zich letterlijk en figuurlijk bloot.

Waar de camera vaak een grens trekt tussen maker en onderwerp, is hij hier een instrument waarmee zij worden samengebracht, elkaar onderzoeken, aftasten. Pintilie legt het vast in beelden die met hun kleurgebruik – veel wit en zachte grijstinten – klinisch aanvoelen, maar een warm kloppend hart herbergen vol lust, wanhoop, liefde en empathie.

Voertaal: engels

Speeltijden & Tickets
X