• IDFA: Theatre of War
Cinema / za 17 nov / 18:30

IDFA: Theatre of War

IDFA 2018

The Malvinas/Falklands War lasted just 74 days, but such a short conflict can still have far-reaching consequences. By June 1982, when Argentina reluctantly admitted defeat and the Falklands remained under British rule, nearly 1,000 soldiers had lost their lives. For the soldiers on either side of the battle lines, some of them still in their teens, the impact was intense. Thirty-five years later, they are gray-haired veterans with reading glasses and oppressive memories of war.

The Argentine artist and filmmaker Lola Arias brings a group of these men together in front of the camera as part of a conceptual multimedia project, which also includes the acclaimed play Minefield. Short scenes create a theatrical framework for three Argentine and three British veterans to confront their memories, each other and the war that binds them. The artificial and self-aware style encourages us to ask some important questions. How does war affect a person’s life? How do you give shape to memories, and how do you communicate them to others?

Language: English


De Malvinas-/Falklandoorlog duurde slechts 74 dagen – maar ook zo’n kort conflict kan verstrekkende gevolgen hebben. Toen in juni 1982 Argentinië tandenknarsend zijn nederlaag moest erkennen, en de Falklandeilanden onder Brits bewind bleven, waren er zo’n duizend doden te betreuren. Bij de soms nauwelijks meerderjarige soldaten aan weerszijden van de strijdlijn heeft het er behoorlijk ingehakt. De broekies van toen zijn 35 jaar later grijzende veteranen met leesbrillen en beklemmende oorlogsherinneringen.

De Argentijnse kunstenaar en filmmaker Lola Arias brengt een aantal van hen bijeen voor de camera als onderdeel van een conceptueel, multimediaal project, dat ook het bekroonde theaterstuk Minefield omvat. In korte scènes creëert ze theatrale opstellingen waarin drie Argentijnen en drie Britten de confrontatie aangaan met zichzelf, elkaar en de oorlog die hen bindt. Het uitgesproken artificiële en zelfbewuste karakter plaatst ook de kijker in een onderzoekende houding. Wat doet oorlog met een mensenleven? Hoe geef je vorm aan herinneringen en hoe draag je die herinneringen over aan de ander?

Voertaal: engels

Speeltijden & Tickets
X