• IDFA: The Truth and the Powerful: Putin's Witnesses
Cinema / ma 19 nov / 21:15

IDFA: The Truth and the Powerful: Putin's Witnesses

IDFA 2018

Machthebbers maken hun eigen waarheid. Maar burgers doen op eigen houtje grensverleggend onderzoek. In dit tweeluik van documentaires over waarheidsvinding en –verdraaiing, staan ‘de waarheid’ en ‘de macht’ op gespannen voet met elkaar. Van Putins propagandamachine in de jaren ’90 tot de Bellingcat-methode en MH17 anno nu; het is een machtsspel dat deze tijd definieert. Een enerverende avond met ijzersterke films, randprogramma en gesprek.

Een enerverende avond met ijzersterke films, gevolgd door nagesprekken met de regisseurs Vitaly Mansky (Putin’s Witnesses) en Hans Pool (Bellingcat) zoals gastsprekers Eva Hartog Skorogobatova, hoofdredacteur van The Moscow Times en Digital Methods onderzoeker Abdelrahman Hassan.
De avond wordt geleid door Tim Wagemakers (programmamaker De Balie). 

Met om 18:30 The Truth and The Powerful: Bellingcat en om 21:15 The Truth and The Powerful: Putin’s Witnesses.


Drawing on his own archive, lauded filmmaker Vitaly Mansky gives a close account of a turning point in Russia’s recent history. In a surprise move on December 31, 1999, the first president of the Russian Federation Boris Yeltsin handed over the reins to his chosen successor, Vladimir Putin. Putin’s Witnesses covers his first year in power. Putin led the country back to Soviet-style nationalism, and has employed tyrannical methods to remain in power ever since. That knowledge casts an eerie shadow over the filmed material.

Mansky’s erstwhile position with Russian state television allowed him to get closer to Putin and Yeltsin than one could even imagine nowadays. In an almost casual manner, he records how Putin, right after winning the election, silently cuts ties with his predecessor. Mansky occasionally cajoles Putin into articulating views that might give a hint of his concept of power. More often, the president’s insipid responses betray his reluctance to account for political decisions.

Looking back, Mansky also questions his own role in presenting an image of this president and his bid for power. In the face of such events, is it possible to simply be a witness? At which point does silence turn into complicity?

After the film screening moderator Tim Wagemakers will enter into conversation with director Vitaly Mansky and Eva Hartog Skorogobatova, editor in chief of The Moscow Times.

Language: English

This program was supported by vfonds.


Puttend uit zijn eigen filmarchief geeft gelauwerd filmmaker Vitaly Mansky een intiem verslag van een keerpunt in de recente geschiedenis van Rusland. Op 31 december 1999 droeg president Boris Jeltsin onverwacht de macht over aan zijn zelfgekozen opvolger, Vladimir Poetin. Putin’s Witnesses bestrijkt het eerste regeringsjaar van de politicus die het land terugleidde naar een Sovjet-achtig nationalisme en die met tirannieke middelen nu al bijna twee decennia het bewind voert. Die kennis van nu werpt een griezelige schaduw over het gefilmde materiaal.

Door zijn toenmalige functie bij de Russische staatstelevisie kon Mansky dichter bij Poetin en Jeltsin komen dan nu voorstelbaar lijkt. Zo legt hij bijna terloops vast hoe Poetin, zodra hij de verkiezingen wint, zijn beschermheer laat vallen. Soms weet Mansky de kersverse president uitspraken te ontlokken waarin iets van zijn machtsopvatting doorschemert, maar vaker verraden zijn diffuse antwoorden hoe weinig belang hij hecht aan het verantwoorden van politieke keuzes.

Terugkijkend stelt Mansky ook vragen bij zijn eigen rol in de beeldvorming rond de president en diens greep naar de macht. Kun je van gebeurtenissen als deze simpelweg getuige zijn, of maakt stilzwijgen medeplichtig?

Na afloop van de filmvoorstelling gaat moderator Tim Wagemakers in gesprek met de regisseur Vitaly Mansky en Eva Hartog Skorogobatova, hoofdredacteur van The Moscow Times.

Voertaal: Engels

Dit programma kwam tot stand met ondersteuning van het vfonds.
 

Speeltijden & Tickets
X