• IDFA: The Truth and the Powerful: Bellingcat - Truth in a Post-Truth World
Cinema / ma 19 nov / 18:30

IDFA: The Truth and the Powerful: Bellingcat - Truth in a Post-Truth World

IDFA 2018

Machthebbers maken hun eigen waarheid. Maar burgers doen op eigen houtje grensverleggend onderzoek. In dit tweeluik van documentaires over waarheidsvinding en –verdraaiing, staan ‘de waarheid’ en ‘de macht’ op gespannen voet met elkaar. Van Putins propagandamachine in de jaren ’90 tot de Bellingcat-methode en MH17 anno nu; het is een machtsspel dat deze tijd definieert.

Een enerverende avond met ijzersterke films, gevolgd door nagesprekken met de regisseurs Vitaly Mansky (Putin’s Witnesses) en Hans Pool (Bellingcat) zoals gastsprekers Eva Hartog Skorogobatova, hoofdredacteur van The Moscow Times en Digital Methods onderzoeker Abdelrahman Hassan.

De avond wordt geleid door Tim Wagemakers (programmamaker De Balie).

Met om 18:30 The Truth and The Powerful: Bellingcat en om 21:15 The Truth and The Powerful: Putin’s Witnesses.Who can we still believe? In an age when governments spread fake news to cause confusion and uncertainty, it’s becoming increasingly difficult to find the truth.

Bellingcat – Truth in a Post-Truth World follows an international team of citizen investigative journalists who are using their knowledge of social media, reconstruction techniques and audio analysis to conduct in-depth research. On the MH17 plane crash, for example, using Google Earth, dashcam footage and Facebook profiles. Or on atrocities in Syria, by scrutinizing videos for authenticity and then storing them in a huge database for possible future prosecutions.

Director Hans Pool explains everything with clarity in interviews brimming with fascinating topical examples. Even the most important organizations and authorities can’t match the ingenuity of a small group of volunteers.

With an introduction by Digital Methods researcher Abdelrahman Hassan. After the film screening moderator Tim Wagemakers will enter into conversation with director Hans Pool.

Language: English

This program was supported by vfonds.


Wie kunnen we tegenwoordig nog geloven? In een tijd waarin overheden nepnieuws de wereld in slingeren om voor verwarring en twijfel te zorgen, wordt het steeds ingewikkelder om de waarheid boven tafel te krijgen.

Bellingcat – Truth in a Post-Truth World volgt een internationaal team van burgerjournalisten dat hun kennis van sociale media, reconstructietechnieken en audio-analyses inzet om diepgravend onderzoek te doen. Naar de MH17-ramp bijvoorbeeld, via Google Earth, dashcam-beelden en Facebookprofielen. Of naar de misstanden in Syrië, waarbij video’s nauwkeurig worden gecontroleerd op echtheid, om vervolgens te worden opgeslagen in een grote database voor mogelijk toekomstige rechtszaken.

Regisseur Hans Pool zet alles glashelder uiteen via interviews die vol zitten met intrigerende, actuele voorbeelden. Zelfs de belangrijkste instanties en autoriteiten, zo blijkt, moeten het afleggen tegen de vindingrijkheid van een kleine groep vrijwilligers.

Met een inleiding van Digital Methods onderzoeker Abdelrahman Hassan. Na afloop van de filmvoorstelling gaat moderator Tim Wagemakers in gesprek met de regisseur Hans Pool.

Voertaal: Engels

Dit programma kwam tot stand met ondersteuning van het vfonds.

Speeltijden & Tickets
X