• IDFA: The Land of Peach Blossoms
Cinema / morgen / 20:30

IDFA: The Land of Peach Blossoms

IDFA 2018

One of the skyscrapers in the Chinese city of Chongqing houses a unique restaurant. The diners at the big round table become part of a spectacular show featuring dance and martial arts, inspired by old traditions and contemporary patriotism. Behind the scenes, the company’s founder and authoritarian leader, a bored-looking chain smoker, imposes a strict collectivism. Personal opinions are forbidden, while thinking and behaving like the Leader is the ideal. Self-criticism is a frequently performed ritual.

The Land of Peach Blossoms follows life in the company over several months and shows the extent to which the staff submits to this brainwashing experience. The title is borrowed from an old fable by Tao Yuanming about a utopian community. Is this restaurant a similar experiment? As the Leader’s angry tirades intensify, cracks begin to appear in his team’s faith. The exhausting work and the paltry wages don’t help in what seems to become a metaphor for modern China.

Language: English


In een van de wolkenkrabbers van de Chinese stad Chongqing is een uniek restaurant gevestigd. Wie dineert aan de grote ronde tafel, wordt opgenomen in een spectaculaire show met dans en martial arts, geïnspireerd door oude tradities en hedendaags patriottisme. De oprichter en autoritair leider van het bedrijf, een verveeld kijkende kettingroker, dwingt achter de schermen een strikt collectivisme af. Eigen opvattingen zijn uit den boze, doen en denken zoals de Leider voorschrijft, is zaligmakend. Zelfkritiek is een vaak opgevoerd ritueel.

The Land of Peach Blossoms volgt de gang van zaken een aantal maanden en laat in observerende stijl zien hoe ver de veelal jonge personeelsleden in deze hersenspoeling meegaan. De titel is ontleend aan een oude fabel van Tao Yuanming over een utopische gemeenschap. Is dit restaurant ook zo’n experiment? Terwijl de boze tirades van de Leider heftiger worden, ontstaan er barsten in het geloof van zijn team. Het slopende werkregime en de schamele beloning helpen niet mee in wat een metafoor voor het huidige China lijkt te worden.

Voertaal: engels

Speeltijden & Tickets
X