• IDFA: The Invisibles: You Are My Friend
Cinema / wo 21 nov / 21:15

IDFA: The Invisibles: You Are My Friend

IDFA 2018

Ook in documentaires worden spookverhalen verteld. Over mensen die niet gezien worden, zoals de levende geesten die ronddolen over de continenten. Over doden, die zo stierven dat de herinnering aan hen ons niet meer loslaat. Of over de prijs die een jongetje betaalt dat aan een ‘nieuw leven’ begint in Nederland, waar klasgenootjes hem niet verstaan en een vriendje zomaar kan verdwijnen.
Een tweeluik over het onzichtbare leven, met in nagesprek de regisseurs Gabrielle Brady (Island of the Hungry Ghosts), Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster (Jij bent mijn vriend) en als gastsprekers filosoof Esther Peeren en ontwikkelingspsycholoog Nihayra Leona. 

Met om 18:30 The Invisibles: The Island of the Hungry Ghosts en om 21:15 The Invisibles: You Are My Friend


The first day at a new school is always nerve-racking, and all the more so for six-year-old Branche. He has come with his parents from Macedonia to the Netherlands, he doesn’t know anyone at the school, and nobody understands Macedonian.

Branche is in a special class for children who are still learning Dutch—the same class that previously featured in the film Miss Kiet’s Children. In You Are My Friend, Petra and Peter Lataster again deliver a heartwarming film in their characteristic observational style, with the patient camera always at the child’s eye level. This results in touching scenes as Branche and his classmates experiment with expressing their affection for each other and try to work out how they can become friends.

A couple of times, Branche has to start all over again, for example when he moves to a new Dutch class. In the year that follows, we watch him grow up and gain self-confidence in his friendships.

An introduction before the film will be given by philosopher Esther Peeren.
After the film screening moderator Sherin Seyda will enter into conversation with directors Petra Lataster-Czisch and Peter Lataster and developmental psychologist Nihayra Leona.

Language: English


De eerste dag op een nieuwe school is altijd spannend, maar voor de zesjarige Branche helemaal. Met zijn ouders is hij uit Macedonië naar Nederland gekomen; op school kent hij nog niemand en bovendien verstaan ze geen Macedonisch.

De klas waarin Branche terechtkomt – een speciale klas voor kinderen die nog Nederlands moeten leren – stond eerder centraal in De kinderen van juf Kiet. Met You Are My Friend leveren Petra en Peter Lataster opnieuw een hartverwarmende film in hun kenmerkende observerende stijl, waarbij de geduldige camera zich consequent op ooghoogte van de kinderen bevindt. Dat levert aandoenlijke beelden op: we zien hoe Branche en zijn leeftijdgenootjes experimenteren met het uiten van hun affectie voor elkaar en proberen uit te vinden hoe ze die kunnen omzetten in een vriendschap.

Branche moet een paar keer opnieuw beginnen, onder andere als hij naar de Nederlandse klas van meester Wout verhuist. Zo zien we hem, in het jaar dat hij gevolgd wordt, opgroeien en steeds zelfverzekerder worden in het maken van nieuwe vrienden.

Vooraf de filmvoorstelling zal filosoof Esther Peeren een introductie geven. Na afloop van de filmvoorstelling gaat moderator Sherin Seyda (programmamaker De Balie) in gesprek met de regisseurs Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster en ontwikkelingspsycholoog Nihayra Leona.

Voertaal: Engels

Speeltijden & Tickets
X