• IDFA: Miracle & First Love
Cinema / zo 18 nov / 11:00

IDFA: Miracle & First Love

IDFA 2018

This student film by the award-winning Helena Třeštíková bears many of the hallmarks of her later work. Made as a graduation piece when she was at the FAMU Film and TV Academy in Prague, we see the director developing the distinctive observational style of filmmaking that she has used so effectively throughout her career. Over the course of several months, she follows a young pregnant woman as she becomes slowly acquainted with the joys and responsibilities of motherhood.

Given the subject matter, this documentary is a lot more uplifting than subsequent movies that depicted the lives of troubled individuals, such as the recidivist criminal René and the desperate drug addict Katka. Nonetheless, the young director’s unique eye for detail and characteristic rapport with her subjects are already in full view, and she handles the miraculous, poignant moments before and after childbirth with particular sensitivity.

In typical Třeštíková fashion, she was to revisit this family several times over the coming decades, and Miracle was later incorporated into the feature-length Private Universe, which won a special mention at the Karlovy Vary International Film Festival in 2012.

Language: English


Veel kenmerken van het latere werk van Helena Třeštíková zijn al aanwezig in de film waarmee ze afstudeerde aan de FAMU Film en Televisieacademie in Praag. In Miracle ontwikkelde ze de onderscheidende observationele stijl van filmmaken die ze in de loop van haar carrière zo doeltreffend heeft ingezet. In de loop van enkele maanden volgt ze een jonge zwangere vrouw die stap voor stap wordt ingewijd in de vreugden en verantwoordelijkheden van het moederschap.

Gezien het onderwerp is deze documentaire opbeurender dan de films die zouden volgen – portretten van getroebleerde levens zoals dat van de recidiverende crimineel René en de wanhopige drugsverslaafde Katka. Wel zijn de unieke blik van de regisseur en de karakteristieke band die ze opbouwt met haar hoofdpersonen al prominent zichtbaar in de gevoelige wijze waarop ze de wonderbaarlijke, aangrijpende momenten voor en na de geboorte behandelt.

Typerend voor Třeštíková is, dat ze ook dit gezin herhaaldelijk bleef opzoeken in de decennia die volgden; Miracle werd later geïncorporeerd in de lange documentaire Private Universe, die in 2012 een speciale juryvermelding kreeg op het filmfestival van Karlovy Vary.

Voertaal: engels

Speeltijden & Tickets
X