• IDFA: La Bonita & O amor é único
Cinema / zo 18 nov / 20:45

IDFA: La Bonita & O amor é único

IDFA 2018

There must be men who think intellect and eloquence are sexy, but they don’t get a mention from the women in this short student film from Cuba. Over a black screen, they paint a picture of the man as hunter and the woman as willing prey who must give her all to arouse and maintain his sexual interest. The competition, lurking like vultures, must be ruthlessly eradicated, and even in your own home you shouldn’t think of wandering around in an old housecoat and slippers.

We then see just how harsh the dictates of beauty can be: close-up sequences document beauty treatments that would earn medals in wartime. No area of the female body is allowed to go unnoticed. You have to suffer to be beautiful, the cliché goes. La Bonita reveals just how much suffering that entails.

Language: English 


Er zullen vast mannen zijn die eloquentie en belezenheid supersexy vinden, maar over hen hebben de vrouwen in deze korte studentenfilm uit Cuba het niet. Met het beeld nog op zwart wordt de man gekenschetst als jager en de vrouw als gewillige prooi die er alles voor over moet hebben om seksuele interesse op te wekken en vast te houden. De als aasgieren op de loer liggende concurrentie dient genadeloos uitgeschakeld te worden en zelfs in je eigen huis moet je het niet wagen in een oude duster en op slippers rond te sjokken.

Hoe hardvochtig het schoonheidsdictaat is, wordt daarna commentaarloos in beeld gebracht in even plastische als fascinerende close-up sequenties van behandelingen die in oorlogssituaties tot glimmende onderscheidingen zouden leiden. Geen enkel gebied van het vrouwelijk lichaam mag aan de aandacht ontsnappen. Wie mooi wil zijn moet pijn lijden, luidt het cliché. Deze film roept de vraag op hoeveel pijn dat dan precies moet zijn.

Voertaal: engels

Speeltijden & Tickets
X