• IDFA: (Un)heard: In Search…
Cinema / di 20 nov / 18:30

IDFA: (Un)heard: In Search…

IDFA 2018

Niet alle mensen die zich uitspreken, worden gehoord. De collectieve doofheid tegenover het spreken en denken van vrouwen kent een lange, lelijke en systematische geschiedenis. Daaruit werd het feminisme geboren. Dit tweeluik richt zich op vrouwenverhalen die gehoord moeten worden. Of het nu om de pijnlijk intieme verhalen van vrouwenbesnijdenis gaat, of om lezersbrieven die nooit in een feministisch tijdschrift gepubliceerd werden. Een avond van luisteren met In Search…, Yours in Sisterhood, en verschillende sprekers.

Met om 18:30 (Un)heard: In Search… en om 21:15 (Un)heard: Yours in Sisterhood.


It’s not the subject of the film, but it does raise the question: what does FGM resistance look like in places where it is prevalent? Kenyan director, Beryl Magoko, underwent circumcision as a young girl. Back then, she thought it was simply a rite of passage, and now being presented with the possibility of reconstructive surgery it conjures up anxiety. Is undergoing another intimate procedure the solution? Or will the reconstruction be something she might regret again later in life?

She holds frank discussions with other women who have undergone FGM, revealing its far-reaching consequences. The damage isn’t only physical, but survivors also suffer from complex emotional and relationship problems. Instead of using voice-over to talk about her past and her uncertainties about the future, Magoko shares her innermost feelings directly with the women. In the process, we see how supportive of each other women can actually be. Meanwhile, Magoko’s conversations with her mother in Kenya also give cause for hope.

An introduction to the film will be given by cultural analyst Whitney Krens. After the screening we will enter into conversation with Krens and director Beryl Magoko.


Het is niet het onderwerp, maar deze persoonlijke film roept de vraag wel op: hoe ziet het verzet tegen vrouwenbesnijdenis er uit, daar waar het nog veel voorkomt? De Keniaanse regisseur Beryl Magoko onderging vrouwenbesnijdenis op een heel jonge leeftijd. Ze dacht toen nog dat het gewoon een overgangsritueel was. Nu ze weet van het bestaan van reconstructieve operaties, zit ze met vragen en speelt de angst op. Is deze volgende intieme operatie de oplossing? Of is de reconstructie ook iets waar ze later spijt van zal krijgen?

Met lotgenoten heeft ze openhartige gesprekken waaruit de ingrijpende gevolgen van vrouwelijke genitale verminking duidelijk worden. De schade is niet alleen lichamelijk aanzienlijk, ook emotioneel en relationeel kampen de vrouwen allemaal met complexe problemen. Magoko gebruikt geen voice-over om te vertellen over haar verleden en twijfels over de toekomst, maar deelt haar zielenroerselen met haar gespreksgenoten. Zo wordt zichtbaar hoe diep verbonden vrouwen óók met elkaar kunnen zijn. Gesprekken die Magoko met haar moeder heeft in Kenia stemmen eveneens hoopvol.

Vooraf de filmvoorstelling zal cultuuranalitica Whitney Krens een inleiding geven. Na afloop van de film volgt een nagesprek met Krens en regisseur Beryl Magoko.

Voertaal: Engels 

Speeltijden & Tickets
X