• IDFA: Everything Must Fall
Cinema / zo 25 nov / 13:30

IDFA: Everything Must Fall

IDFA 2018

When South African universities raised their fees in 2015, initially peaceful protests were held at the University of the Witwatersrand (commonly known as Wits). #feesmustfall became the battle cry for those struggling to keep school affordable and to prevent the poorer black population from being excluded from a decent education. Poverty was already rampant before the fee hike, with thousands of mainly black students dependent on food banks on a daily basis.

Here, four prominent student leaders and others talk about their role in what happened when the board of the university realized they couldn’t stop the protest, opting to call in a massive police force. In a day-by-day recapitulation of events featuring footage from the battleground itself, Everything Must Fall shows how the conflict escalated and sowed division among university staff. Besides indignant rage, all the testimonies expose a deep desire to eradicate traditional power relationships and fundamental inequality among the genders and races. The call for freely accessible, decolonized education rings louder and louder.

Language: English


Toen in 2015 Zuid-Afrikaanse universiteiten hun tarieven verhoogden, brak er aan de Universiteit van de Witwatersrand (Wits) in Johannesburg een aanvankelijk vreedzaam protest uit. #feesmustfall werd de slogan van een strijd om studeren betaalbaar te houden en te voorkomen dat de zwarte, minder kapitaalkrachtige bevolking uit het onderwijssysteem zou vallen. Ook vóór de verhoging was er al sprake van evidente armoede: duizend vooral zwarte studenten waren elke dag afhankelijk van de voedselbank.

Enkele betrokkenen, waaronder vier prominente studentenleiders, vertellen over hun rol in de opstand, die grimmiger werd toen het universiteitsbestuur, niet in staat om het protest in de kiem te smoren, het besluit nam om een omvangrijke politiemacht in te schakelen. Aan de hand van een dag-tot-dagrecapitulatie, waarin veel beelden van het werkelijke strijdtoneel zijn verwerkt, toont de film hoe de strijd escaleert en ook binnen de universiteitsstaf verdeeldheid zaait. Naast ontzetting en woede klinkt in alle getuigenissen ook een diepgevoeld verlangen om af te rekenen met traditionele machtsverhoudingen en fundamentele ongelijkheid op het gebied van gender en ras. De roep om vrij toegankelijk, gedekoloniseerd onderwijs klinkt steeds luider.

Voertaal: engels

Speeltijden & Tickets
X