• IDFA: #Female Pleasure
Cinema / za 17 nov / 11:00

IDFA: #Female Pleasure

IDFA 2018

A Japanese artist faces two years imprisonment for obscenity: she made a canoe in the form of her vagina. Yet elsewhere in Japan, phalluses are paraded through the streets and literally worshipped. People happily suck on penis-shaped lollipops, but apparently this isn’t obscene.

The artist is one of the five women from different corners of the globe who feature in this plea for female sexual liberation. Their stories differ widely, but they all show that mechanisms of hostility toward women span cultures, religions and continents. All five women are trying in their own way to bring about change. One of them broaches the subject of female genital mutilation both in Kenya and in England, where young men are shocked to find out what this practice actually does to the women it’s performed on. Other stories take place in India, Vatican City and an orthodox Jewish community in New York.

#Female Pleasure opens with a series of offensively sexist ads and fashion photos, which even include apparent portrayals of sexual assault. We apparently still have a long way to go.

Language: English


Een Japanse kunstenaar hangt twee jaar gevangenisstraf boven het hoofd vanwege obsceniteit: ze maakte een kano in de vorm van haar vagina. Ondertussen wordt het mannelijk geslachtsdeel in het land van de rijzende zon tijdens processies letterlijk aanbeden. Zo wordt er gretig gesabbeld aan penisvormige lolly’s – blijkbaar is dat niet obsceen.

De kunstenaar is een van de vijf vrouwen uit verschillende delen van de wereld die in dit pleidooi voor de bevrijding van de vrouwelijke seksualiteit worden gevolgd. Hun verhalen zijn heel verschillend, maar laten ook zien dat vrouwvijandige mechanismen culturen, religies en continenten overstijgen. Alle vijf proberen ze daar op hun eigen manier verandering in te brengen. Een van hen maakt genitale verminking bespreekbaar in Kenia en Engeland, waar blijkt dat jonge mannen geen idee hebben wat vrouwen binnen hun culturele gemeenschap wordt aangedaan. Andere verhalen spelen in India, het Vaticaan en een orthodox Joodse gemeenschap midden in New York.

Extreem vrouwonvriendelijke reclame- en modefoto’s, waarin zelfs situaties die lijken op aanranding niet worden geschuwd, vormen de openingsbeelden van deze film. Er is nog een lange weg te gaan.

Voertaal: engels

Speeltijden & Tickets
X